Nio fall av hepatit D anmäldes under 1999. Fyra av dem hade smittats via intravenöst missbruk. Fem var av utländsk härkomst.