För 14 av de 20 anmälda hepatit D-fallen fanns kliniska data. Tio hade smittats via intravenöst missbruk i Sverige, fyra hade smittats i sina ursprungsländer, troligen via blodprodukter.