Nio fall av hepatit D rapporterades under året. Av fem kliniskt anmälda fall hade tre personer smittats via intravenöst missbruk, och två personer av utländsk härkomst smittats utomlands.