Tolv fall av hepatit D rapporterades och sju av dem var kliniskt anmälda. Två personer hade smittats via intravenöst missbruk i Sverige och tre av utländsk härkomst hade smittats utomlands, två i Sverige. Av de fem som hittills endast laboratorieanmälts för sin hepatit D-infektion var fyra tidigare kliniskt anmälda som hepatit B-bärare.