Under 2003 rapporterades 7 fall av hepatit D-infektion, fyra av fallen hade smittats i Sverige via intravenöst missbruk.