Under 2004 anmäldes 6 personer med hepatit D-infekton,tre hade smittats via intravenöst missbruk i Sverige. Tre fall var personer som smittats i sina ursprungsländer, smittväg okänd.