Under 2008 anmäldes 33 fall av hepatit D, 11 kvinnor och 22 män. Av dessa var 4 smittade i Sverige, 3 via intravenöst missbruk och en var sexuellt smittad. De övriga fallen kom från högendemiska länder och hade smittats före ankomst till Sverige.