Under 2010 anmäldes 29 fall av hepatit D, varav 11 var kvinnor och 18 var män. Av dessa uppgavs 3 vara smittade i Sverige, alla via intravenöst missbruk. För 8 fall saknades uppgift om smittland och övriga fall uppgavs smittade i länder med medelhög eller hög förekomst av hepatit D före ankomst till Sverige.