Under 2007 anmäldes 10 fall av HTLV-infektion (2 män och 8 kvinnor). Upptäckten skedde i 4 fall genom screening, 3 fall vid sjukdomsutredning och i ett fall vid kontaktspårning. För 2 fall var provtagningsorsaken okänd.