Sammanfattning

Säsongens influensaepidemi har inte startat då det är fortsatt mycket låg aktivitet i Sverige. Under vecka 7 rapporterades två laboratorieverifierade fall av influensa, varav ett fall av influensa A och ett fall av influensa B. Under vecka 8 rapporterades ett fall av influensa B. Sedan vecka 40 2020 har drygt 75 000 prover analyserats i Sverige, varav sex fall av influensa A och 14 fall av influensa B har påvisats. Influensaaktiviteten är hittills lägre än förväntat vilket beror på att rekommendationerna för att minska spridningen av covid-19 även minskar smittspridningen av influensa. Spridningen av influensa är även mycket låg på norra halvklotet och i övriga världen.

Influensarapporterna publiceras varannan vecka och nästa rapport publiceras 18 mars 2021.

Figur. Antal laboratorieverifierade influensafall (alla typer) per vecka, denna säsong och tidigare säsonger.

Figur. Antal laboratorieverifierade influensafall (alla typer) per vecka, denna säsong och tidigare säsonger.

Data för vecka 53 visas ej (0 fall).

Läget i Sverige

Säsongens influensaepidemi har inte startat då det är fortsatt mycket låg aktivitet i Sverige. Under vecka 7 rapporterades två laboratorieverifierade fall av influensa, varav ett fall av influensa A och ett fall av influensa B. Under vecka 8 rapporterades ett fall av influensa B. Sedan vecka 40 2020 har drygt 75 000 prover analyserats i Sverige, varav sex fall av influensa A och 14 fall av influensa B har påvisats. Influensaaktiviteten är hittills lägre än förväntat vilket beror på att rekommendationerna för att minska spridningen av covid-19 även minskar smittspridningen av influensa

Både Webbsök och andelen samtal till 1177 Vårdguiden angående feber bland barn visar på fortsatt mycket låg aktivitet, som är lägre jämfört motsvarande vecka under föregående säsonger.

Inom sentinelprovtagningen analyserades totalt 24 prov för vecka 7 och 8, inget prov var positiv för influensa.

Folkhälsomyndigheten följer intensivvårdade patienter med influensa via SIRI - Svenska Intensivvårdsregistrets Influensaregistrering. Hittills under säsongen har en intensivvårdad patient rapporterats med influensa B. Personen tillhörde en medicinsk riskgrupp.

Läget i Världen

I övriga Skandinavien och Europa är influensaaktiviteten fortsatt mycket låg. Norge hade ett laboratorieverifierat fall av influensa under vecka 7 och 8. Danmark hade inget rapporterat fall under vecka 7. I Europa rapporterades 31 laboratorieverifierade fall under vecka 7, varav 16 influensa A och 15 influensa B. Av 996 prov inom sentinelprovtagningen var två prov positiva för influensa. Veckorapporten från ECDC och WHO-Europa som visar influensaaktiviteten i Europa publiceras varje fredag på webbplatsen för Flu News Europe.

I USA och Kanada är influensaaktiviteten lägre än förväntat för denna tid på året och endast sporadiska fall har rapporterats.

Även globalt sett är influensaaktiviteten lägre än förväntat. Totalt rapporterades 382 fall av influensa mellan 1 och 15 februari 2021 till WHO. Av fallen som rapporterades var 137 influensa A och 245 influensa B. Bland de prover som subtypats av influensa A var majoriteten (52,4 %) influensa A(H1N1)pdm09. Nästan alla prover av influensa B som linjetypats var B/Victoria (99,5%).