Sammanfattning

Influensaaktiviteten är fortsatt mycket låg i Sverige. Under vecka 13 rapporterades inga laboratorieverifierade fall av influensa och under vecka 14 rapporterades ett fall av influensa A. Sedan vecka 40 2020 har nästan 127 000 prover analyserats i Sverige, varav åtta fall av influensa A och 19 fall av influensa B har påvisats. Influensaaktiviteten är hittills lägre än förväntat vilket beror på att rekommendationerna för att minska spridningen av covid-19 även minskar smittspridningen av influensa. Spridningen av influensa är även mycket låg på norra halvklotet och i övriga världen.

Influensarapporterna publiceras varannan vecka och nästa rapport
publiceras 29 april 2021.

Figur 1. Antal laboratorieverifierade influensafall (alla typer) per vecka, denna säsong och tidigare säsonger.

Bilden visar en graf som över antalet laboratorieverifierade fall av influensa i Sverige under de föregående tre säsongerna och innevarande, från 2017-2018 till 2020-2021. Under vecka 13 och 14 har 1 fall av influensa rapporterats.

Data för vecka 53 visas ej (0 fall).

Läget i Sverige

Influensaaktiviteten är fortsatt mycket låg i Sverige. Under vecka 13 rapporterades inga laboratorieverifierade fall av influensa och under vecka 14 rapporterades ett fall av influensa A. Sedan vecka 40 2020 har nästan 127 000 prover analyserats i Sverige, varav åtta fall av influensa A och 19 fall av influensa B har påvisats. Influensaaktiviteten är hittills lägre än förväntat vilket beror på att rekommendationerna för att minska spridningen av covid-19 även minskar smittspridningen av influensa.

Både Webbsök och andelen samtal till 1177 Vårdguiden angående feber bland barn visar på fortsatt mycket låg aktivitet, som är lägre jämfört motsvarande vecka under föregående säsonger.

Inom sentinelprovtagningen analyserades totalt 15 prov för vecka 13 och 14, inget prov var positiv för influensa.

Folkhälsomyndigheten följer intensivvårdade patienter med influensa via SIRI - Svenska Intensivvårdsregistrets Influensaregistrering. Hittills under säsongen har en intensivvårdad patient rapporterats med influensa B. Personen tillhörde en medicinsk riskgrupp.

Läget i Världen

I övriga Skandinavien och Europa är influensaaktiviteten fortsatt mycket låg. Norge hade inga laboratorieverifierade fall under vecka 13 eller vecka 14. Danmark hade två laboratorieverifierade fall av influensa under vecka 13 och inga fall under vecka 14. I Europa rapporterades fyra laboratorieverifierade fall under vecka 13, vilka alla var influensa B. 1 019 prov inom sentinelprovtagningen analyserade och ett prov var positivt för influensa. Veckorapporten från ECDC och WHO-Europa som visar influensaaktiviteten i Europa publiceras varje fredag på Flu News Europes webbplats.

I USA och Kanada är influensaaktiviteten lägre än förväntat för denna tid på året och endast sporadiska fall har rapporterats.

Även globalt sett är influensaaktiviteten lägre än förväntat. Totalt rapporterades 375 fall av influensa mellan 1 och 14 mars 2021 till WHO. Av fallen som rapporterades var 132 influensa A och 243 influensa B. Bland de prover som subtypats av influensa A var majoriteten (93,9 %) influensa A(H3N2). Alla prover av influensa B som linjetypats var B/Victoria.