Sammanfattning

Influensaaktiviteten är fortsatt mycket låg i Sverige. Under vecka 15 och 16 rapporterades ett fall av influensa A vardera. Sedan vecka 40 2020 har över
145 000 prover analyserats i Sverige, varav 10 fall av influensa A och 19 fall av influensa B har påvisats. Influensaaktiviteten varit lägre än förväntat vilket beror på att rekommendationerna för att minska spridningen av covid-19 i Sverige och globalt även minskar smittspridningen av influensa. Vanligtvis vid denna tidpunkt brukar influensasäsongen gå mot sitt slut. Endast sporadiska fall av influensa förväntas framöver och en ökad influensaaktivitet är inte troligt denna säsong. Spridningen av influensa är även mycket låg på norra halvklotet och i övriga världen.

Influensarapporterna publiceras varannan vecka och nästa rapport
publiceras 14 maj 2021.

Figur 1. Antal laboratorieverifierade influensafall (alla typer) per vecka, denna säsong och tidigare säsonger.

Bilden visar en graf som över antalet laboratorieverifierade fall av influensa i Sverige under de föregående tre säsongerna och innevarande, från 2017-2018 till 2020-2021. Under vecka 15 och 16 har 2 fall av influensa rapporterats.

Data för vecka 53 visas ej (0 fall).

Läget i Sverige

Influensaaktiviteten är fortsatt mycket låg i Sverige. Under vecka 15 och 16 rapporterades ett fall av influensa A vardera. Sedan vecka 40 2020 har över
145 000 prover analyserats i Sverige, varav 10 fall av influensa A och 19 fall av influensa B har påvisats. Influensaaktiviteten varit lägre än förväntat vilket beror på att rekommendationerna för att minska spridningen av covid-19 i Sverige och globalt även minskar smittspridningen av influensa. Vanligtvis vid denna tidpunkt brukar influensasäsongen gå mot sitt slut. Endast sporadiska fall av influensa förväntas framöver och en ökad influensaaktivitet är inte troligt denna säsong. Spridningen av influensa är även mycket låg på norra halvklotet och i övriga världen.

Både Webbsök och andelen samtal till 1177 Vårdguiden angående feber bland barn visar på fortsatt mycket låg aktivitet, som är lägre jämfört motsvarande vecka under föregående säsonger.

Inom sentinelprovtagningen analyserades totalt 12 prov för vecka 15 och 16, inget prov var positiv för influensa.

Folkhälsomyndigheten följer intensivvårdade patienter med influensa via SIRI - Svenska Intensivvårdsregistrets Influensaregistrering. Hittills under säsongen har en intensivvårdad patient rapporterats med influensa B. Personen tillhörde en medicinsk riskgrupp.

Läget i Världen

I övriga Skandinavien och Europa är influensaaktiviteten fortsatt mycket låg. Norge hade ett laboratorieverifierat fall under vecka 15 och inga fall under vecka 16. Danmark hade tre laboratorieverifierade fall under vecka 15 och ett fall under vecka 16. I Europa rapporterades 21 laboratorieverifierade fall under vecka 15, 14 fall av influensa A och 7 influensa B. 1 271 prov inom sentinelprovtagningen analyserade och fyra prov var positivt för influensa. Veckorapporten från ECDC och WHO-Europa som visar influensaaktiviteten i Europa publiceras varje fredag på Flu News Europes webbplats.

I USA och Kanada är influensaaktiviteten lägre än förväntat för denna tid på året och endast sporadiska fall har rapporterats.