Sammanfattning

Under vecka 17 och 18 rapporterades inga laboratorieverifierade fall av influensa i Sverige. Sedan vecka 40 2020 har över 160 000 prover analyserats, varav 10 fall av influensa A och 19 fall av influensa B har påvisats. Influensaaktiviteten har varit mycket lägre än förväntat hela influensasäsongen vilket beror på att rekommendationerna för att minska spridningen av covid-19 i Sverige och globalt även minskar smittspridningen av influensa. Denna säsong blev det ingen influensaepidemi och en ökad influensaaktivitet är inte trolig under sommaren. Spridningen av influensa är även mycket låg på norra halvklotet och i övriga världen.

Nästa rapport publiceras 27 maj och blir den sista veckorapporten för säsongen.

Figur 1. Antal laboratorieverifierade influensafall (alla typer) per vecka, denna säsong och tidigare säsonger.

Bilden visar en graf som över antalet laboratorieverifierade fall av influensa i Sverige under de föregående tre säsongerna och innevarande, från 2017-2018 till 2020-2021. Under vecka 17 och 18 har inga fall av influensa rapporterats.

Läget i Sverige

Under vecka 17 och 18 rapporterades inga laboratorieverifierade fall av influensa i Sverige. Sedan vecka 40 2020 har över 160 000 prover analyserats, varav 10 fall av influensa A och 19 fall av influensa B har påvisats. Influensaaktiviteten har varit mycket lägre än förväntat hela influensasäsongen vilket beror på att rekommendationerna för att minska spridningen av covid-19 i Sverige och globalt även minskar smittspridningen av influensa. Denna säsong blev det ingen influensaepidemi och en ökad influensaaktivitet är inte trolig under sommaren.

Både Webbsök och andelen samtal till 1177 Vårdguiden angående feber bland barn visar på fortsatt mycket låg aktivitet, som är lägre jämfört motsvarande vecka under föregående säsonger.

Inom sentinelprovtagningen analyserades totalt 11 prov för vecka 17 och 18, inget prov var positiv för influensa.

Folkhälsomyndigheten följer intensivvårdade patienter med influensa via SIRI - Svenska Intensivvårdsregistrets Influensaregistrering. Hittills under säsongen har en intensivvårdad patient rapporterats med influensa B. Personen tillhörde en medicinsk riskgrupp.

Läget i Världen

I övriga Skandinavien och Europa är influensaaktiviteten fortsatt mycket låg. Norge hade inga laboratorieverifierade fall under vecka 17 eller vecka 18. Danmark hade ett laboratorieverifierat fall under vecka 17. I Europa rapporterades sex laboratorieverifierade fall under vecka 17, fyra fall av influensa A och två influensa B. 822 prov inom sentinelprovtagningen analyserade och inget prov var positivt för influensa. Veckorapporten från ECDC och WHO-Europa som visar influensaaktiviteten i Europa publiceras varje fredag på Flu News Europes webbplats.

I USA och Kanada är influensaaktiviteten mycket lägre än förväntat för denna tid på året och endast sporadiska fall har rapporterats.