Sammanfattning

Under vecka 19 och 20 rapporterades inga laboratorieverifierade fall av influensa i Sverige. Sedan vecka 40 2020 har nästan 175 000 prover analyserats, varav 10 fall av influensa A och 19 fall av influensa B har påvisats. Influensaaktiviteten är fortsatt mycket låg på norra halvklotet och i övriga världen.

Denna vecka avslutas arbetet kring veckorapporter för influensasäsongen 2020-2021. Under vecka 23 kommer vi att publicera en rapport som sammanfattar hela säsongen 2020-2021.

Figur 1. Antal laboratorieverifierade influensafall (alla typer) per vecka, denna säsong och tidigare säsonger.

Bilden visar en graf som över antalet laboratorieverifierade fall av influensa i Sverige under de föregående tre säsongerna och innevarande, från 2017-2018 till 2020-2021. Under vecka 19 och 20 har inga fall av influensa rapporterats.

Läget i Sverige

Under vecka 19 och 20 rapporterades inga laboratorieverifierade fall av influensa i Sverige. Sedan vecka 40 2020 har nästan 175 000 prover analyserats, varav 10 fall av influensa A och 19 fall av influensa B har påvisats. Denna vecka avslutas arbetet kring veckorapporter för influensasäsongen 2020-2021. Den 3 juni planerar vi att publicera en rapport som sammanfattar hela säsongen 2020-2021.

Både Webbsök och andelen samtal till 1177 Vårdguiden angående feber bland barn visar på fortsatt mycket låg aktivitet, som är lägre jämfört motsvarande vecka under föregående säsonger.

Inom sentinelprovtagningen analyserades totalt 10 prov för vecka 19 och 20, inget prov var positiv för influensa.

Folkhälsomyndigheten följer intensivvårdade patienter med influensa via SIRI - Svenska Intensivvårdsregistrets Influensaregistrering. Under säsongen har en intensivvårdad patient rapporterats med influensa B. Personen tillhörde en medicinsk riskgrupp.

Läget i Världen

I övriga Skandinavien och Europa är influensaaktiviteten fortsatt mycket låg. Norge hade två laboratorieverifierade fall under vecka 19 och inga fall under vecka 20. Danmark hade ett laboratorieverifierat fall under vecka 19 och fyra fall under vecka 20. I Europa rapporterades 18 laboratorieverifierade fall under vecka 19, elva fall av influensa A och sju influensa B. 637 prov inom sentinelprovtagningen analyserades och ett prov var positivt för influensa A. Veckorapporten från ECDC och WHO-Europa som visar influensaaktiviteten i Europa publiceras varje fredag på Flu News Europes webbplats.

I USA och Kanada är influensaaktiviteten mycket lägre än förväntat för denna tid på året och endast sporadiska fall har rapporterats.