Sammanfattning

Influensaaktiviteten är fortsatt mycket låg i Sverige. Under vecka 9 rapporterades två laboratorieverifierade fall av influensa B och under vecka 10 rapporterades ett fall av influensa A. Sedan vecka 40 2020 har 93 000 prover analyserats i Sverige, varav sju fall av influensa A och 16 fall av influensa B har påvisats. Influensaaktiviteten är hittills lägre än förväntat vilket beror på att rekommendationerna för att minska spridningen av covid-19 även minskar smittspridningen av influensa. Spridningen av influensa är även mycket låg på norra halvklotet och i övriga världen.

Influensarapporterna publiceras varannan vecka och nästa rapport publiceras 1 april 2021.

Figur. Antal laboratorieverifierade influensafall (alla typer) per vecka, denna säsong och tidigare säsonger.

Bilden visar en graf som över antalet laboratorieverifierade fall av influensa i Sverige under de föregående tre säsongerna och innevarande, från 2017-2018 till 2020-2021. Under vecka 9 och 10 har 3 fall av influensa rapporterats.

Data för vecka 53 visas ej (0 fall).

Läget i Sverige

Influensaaktiviteten är fortsatt mycket låg i Sverige. Under vecka 9 rapporterades två laboratorieverifierade fall av influensa B och under vecka 10 rapporterades ett fall av influensa A. Sedan vecka 40 2020 har 93 000 prover analyserats i Sverige, varav sju fall av influensa A och 16 fall av influensa B har påvisats. Influensaaktiviteten är hittills lägre än förväntat vilket beror på att rekommendationerna för att minska spridningen av covid-19 även minskar smittspridningen av influensa.

Både Webbsök och andelen samtal till 1177 Vårdguiden angående feber bland barn visar på fortsatt mycket låg aktivitet, som är lägre jämfört motsvarande vecka under föregående säsonger.

Inom sentinelprovtagningen analyserades totalt 18 prov för vecka 9 och 10, inget prov var positiv för influensa.

Folkhälsomyndigheten följer intensivvårdade patienter med influensa via SIRI - Svenska Intensivvårdsregistrets Influensaregistrering. Hittills under säsongen har en intensivvårdad patient rapporterats med influensa B. Personen tillhörde en medicinsk riskgrupp.

Läget i Världen

I övriga Skandinavien och Europa är influensaaktiviteten fortsatt mycket låg. Norge hade ett laboratorieverifierat fall av influensa under vecka 9 och inga fall under vecka 10. Danmark hade ett laboratorieverifierat fall av influensa under vecka 9 och fem fall under vecka 10. I Europa rapporterades 15 laboratorieverifierade fall under vecka 9, varav fyra influensa A och 11 influensa B. Av 1 026 prov inom sentinelprovtagningen var tre prov positiva för influensa. Veckorapporten från ECDC och WHO-Europa som visar influensaaktiviteten i Europa publiceras varje fredag på Flu News Europes webbplats.

I USA och Kanada är influensaaktiviteten lägre än förväntat för denna tid på året och endast sporadiska fall har rapporterats.