Influensarapport vecka 18, säsongen 2021-2022

Lyssna

Denna rapport publicerades den 13 maj 2022 och redovisar influensaläget vecka 18 (2 – 8 maj). Nästa veckorapport publiceras 20 maj 2022.

Läget i Sverige

Antalet rapporterade fall av influensa fortsatte att minska för andra veckan i rad under vecka 18. Nationellt sett är influensaaktiviteten låg. Geografiska skillnader ses fortsatt och flera regioner som sett ett snabbt ökande antal fall de senaste veckorna visar på en avtagande aktivitet vecka 18, däribland Värmland och Dalarna. Bland personer 65 år och äldre, som under våren haft det högsta antalet fall sett till befolkningsmängden, har antalet rapporterade fall minskat senaste två veckorna. Av alla de prover som hittills subtypats under säsongen i Sverige är det nästan enbart (99 procent) influensa A(H3) som påvisats.

Med anledning av att influensa fortfarande cirkulerar vill vi belysa vikten av diagnostik inom vården och tidig antiviral behandling för patienter med misstänkt influensa som tillhör en riskgrupp för svår influensasjukdom, oavsett vaccinationsstatus.

Under vecka 18 rapporterades 322 fall av laboratorieverifierad influensa varav 316 fall influensa A och 6 fall influensa B. Jämfört med föregående vecka minskade antalet fall med 13 procent. Under vecka 18 analyserades nära 7 000 prover för influensa. Av de analyserade proverna var 5 procent positiva för influensa.

Webbsök för influensa visade en mycket låg och oförändrad influensaaktivitet under vecka 18 jämfört med föregående vecka. Nivån är normal jämfört med motsvarande vecka under föregående säsonger. Statistik över kontaktorsaker för samtal till 1177 Vårdguiden gällande feber bland barn visar på en ökad andel samtal under vecka 18. Förekomsten av luftvägsinfektioner i befolkningen har avtagit sedan en topp vecka 3 och var vecka 17 (senaste färdigrapporterade veckan) cirka 5,5 procent jämfört med ett medelvärde på cirka 6 procent de föregående tre veckorna.

Folkhälsomyndigheten följer intensivvårdade patienter med influensa via SIRI - Svenska Intensivvårdsregistrets Influensaregistrering. Under vecka 18 rapporterades 1 ny intensivvårdad patient med bekräftad influensa A, se Figur 4. Sedan vecka 40 har totalt 106 intensivvårdade patienter rapporterats med influensa A, varav 92 patienter med influensa A (ej subtypad) och 14 patienter med influensa A(H3N2). Av dessa tillhörde 77 patienter medicinsk riskgrupp eller var 65 år och äldre.

Läget i världen

I övriga Skandinavien och Europa avtar influensaaktiviteten fortsatt. I Danmark har antalet rapporterade fall minskat sedan slutet av mars och i Norge senaste tre veckorna. Även i Europa har antalet rapporterade laboratorieverifierade fall samt fall inom sentinelprovtagningen minskat senaste tiden. Mellan vecka 40 och vecka 16 har de flesta fall som rapporterats i Europa varit influensa A, både inom laboratorieövervakningen (98 procent) och sentinelprovtagningen (99 procent), varav majoritet av influensa A(H3N2) av de prover som subtypats.

Veckorapporten från ECDC och WHO-Europa som visar influensaaktiviteten i Europa publiceras varje fredag.

Weekly influenza overview (flunewseurope.org)

Tabell- och figursamling

Bekräftade fall och analyserade prover

För tidigare säsonger anges vilken subtyp (av influensa A) alternativt linjetyp (av influensa B) som dominerade. Figuren inkluderar inte fall påvisade inom sentinelövervakningen.

Figur 1A. Antal laboratorieverifierade influensafall (alla typer) per vecka, denna säsong och tidigare säsonger.

Linjediagram som visar att under vecka 18 har 322 fall av influensa rapporterats

Figur 1B. Antal analyserade prover för influensa per vecka, denna säsong och tidigare säsonger.

Linjediagram som visar att under vecka 18 har nära 7 000 prover för influensa analyserats

Figur 1C. Andelen laboratorieanalyser positiva för influensa (alla typer) per vecka, denna säsong och tidigare säsonger.

Linjediagram som visar att under vecka 18 var 5 procent av proverna positiv för influensa

Geografisk fördelning

Figur 2. Antal fall per 100 000 invånare per vecka och landsdel.

Linjediagram som visar en låg incidens i hela Sverige sett till antalet fall per 100 000 invånare under vecka 18

Åldersfördelning

Figur 3. Antal fall per 100 000 invånare per vecka och åldersgrupp.

Linjediagram som visar att ett lågt antal fall rapporterats i samtliga åldersgrupper sett till antalet fall per 100 000 invånare under vecka 18

Intensivvårdade patienter med influensa

På grund av fördröjning i rapporteringen kan rapporterade patienter tillkomma för de senaste veckorna.

Figur 4A. Antal intensivvårdade patienter med influensa per influensatyp.

Stapeldiagram som visar att 1 intensivvårdad patient med bekräftad influensa rapporterats under vecka 18

Figur 4B. Antal intensivvårdade patienter med influensa under fem säsonger, per vecka då intensivvården påbörjats.

Linjediagram som visar att 1 intensivvårdad patient med bekräftad influensa rapporterats under vecka 18

Säsongen 2020–2021 visas inte i diagrammet. Endast ett fall rapporterades via SIRI säsongen 2020-2021.

Tabell 1. Antal laboratorieverifierade influensafall (alla typer) per region, aktuell vecka och kumulativt denna säsong. Tabellen inkluderar inte fall påvisade inom sentinelövervakningen.
Region Vecka 18 (Antal fall) Vecka 18 (Antal fall per 100 000 invånare) Kumulativt under säsongen (Antal fall) Kumulativt under säsongen (Antal fall per 100 000 invånare)
Blekinge 10 6,3 174 109
Dalarna 39 13,5 412 143
Gotland 1 1,6 22 36
Gävleborg 2 0,7 148 51
Halland 15 4,4 366 108
Jämtland/ Härjedalen 12 9,1 148 112
Jönköping 4 1,1 289 79
Kalmar 15 6,1 386 156
Kronoberg 11 5,4 178 88
Norrbotten 10 4,0 523 209
Skåne 32 2,3 1 103 79
Stockholm 26 1,1 2 990 124
Sörmland 1 0,3 676 224
Uppsala 5 1,3 1 825 462
Värmland 39 13,8 413 146
Västerbotten 16 5,8 182 66
Västernorrland 15 6,1 199 81
Västmanland 22 7,9 743 266
Västra Götaland 38 2,2 918 53
Örebro 2 0,7 619 202
Östergötland 7 1,5 453 96
Totalt: 322 3,1 12 767 122

Kommentarer till statistiken

Från och med vecka 40 2021 fram till vecka 20, 2022, pågår den förstärkta övervakningen av influensa. Folkhälsomyndigheten använder sig av ett antal olika övervakningssystem för att följa influensans spridning i Sverige under säsongen. Dessa beskrivs i veckorapporten för vecka 40 2021.

Veckorapport för vecka 40 2021

De flesta prover analyseras med olika multiplexmetoder som inkluderar andra agens (bland annat RSV och SARS-CoV-2) och den breda provtagningen för covid-19 medför att betydligt fler prover samtidigt analyseras för influensa än under föregående säsonger, se Figur 2. Detta gör att antalet fall per vecka inte är jämförbart med nivåerna under tidigare säsonger.

Uppsala (klinisk mikrobiologi) har sedan vecka 49 utökat sina analyser för influensa, vilket påverkar statistiken över provtagna och andelen positiva, samt incidensen i såväl Uppsala som Svealand i sin helhet från vecka 49 och framåt.