Influensarapport vecka 42, säsongen 2021-2022

Lyssna

Denna rapport publicerades den 29 oktober 2021 och redovisar influensaläget vecka 42  (18 – 24 oktober).

Sammanfattning

Övervakningssystemen visar att influensaaktiviteten i Sverige är mycket låg, vilket är normalt för säsongen. Nio fall av influensa A rapporterades under vecka 42. Även i övriga Skandinavien och Europa är influensaaktiviteten låg. Det är ännu för tidigt att säga hur säsongen kommer att utvecklas och vilka influensasorter som kommer att cirkulera. Folkhälsomyndigheten kommer att följa influensaläget noggrant och uppdatera läget varannan vecka till dess att aktiviteten ökar. Nästa rapport publiceras den 12 november.

Allmän influensavaccination av riskgrupper påbörjas runt 9 november. Vaccinationer mot influensa på särskilda boenden (SÄBO) kan påbörjas tidigare.

Vaccination mot influensa

Vi söker fler läkare och mottagningar inom öppenvården som vill delta i säsongens sentinelprovtagning och bidra till insamlingen av influensastammar.

Figur 1. Antal laboratorieverifierade influensafall (alla typer) per vecka, denna säsong och tidigare säsonger.

Linjediagram som visar att under vecka 42 har nio fall av influensa rapporterats.

Läget i Sverige

Övervakningssystemen visar att influensaaktiviteten i Sverige är mycket låg, vilket är normalt för säsongen. Nio fall av influensa A rapporterades under vecka 42, varav ett fall var influensa A(H3N2) och övriga var ej subtypade. Fallen rapporterades från regionerna Halland, Sörmland, Uppsala, Stockholm och Östergötland. Tröskelvärdet för epidemistart har ännu inte passerats.

Inom sentinelprovtagningen har 10 prover analyserats för influensa vecka 42, inga var positiva för influensa.

Webbsök visade på en låg men ökad aktivitet vecka 42, som dock troligen liksom förra året beror på många sökningar relaterat till influensavaccination snarare än en ökad influensaaktivitet. Nivån är normal jämfört med motsvarande vecka under föregående säsonger. Statistik över kontaktorsaker för samtal till 1177 Vårdguiden gällande feber bland barn visar på en låg aktivitet som dock är högre jämfört med tidigare säsonger. Den pågående spridningen av RS-virus bedöms påverka statistiken för syndromövervakningen samt ett förändrat beteende bland vårdnadshavare under pandemin.

Senaste veckorapporten för RSV

Läget i världen

I övriga Skandinavien och Europa är influensaaktiviteten låg. Tidig smittspridning i delar av WHO-Europa regionen domineras av influensa A(H3N2), som slår hårt mot äldre. ECDC lyfter att influensasäsongen kan bli intensiv och allvarlig för äldre i ett pressmeddelande. Veckorapporten från ECDC och WHO-Europa som visar influensaaktiviteten i Europa publiceras varje fredag på Flu News Europes webbplats.

Globalt sett rapporterades fler fall av influensa B (65 procent) än influensa A (35 procent) från slutet av september till mitten av oktober. Av de prover som subtypats var 53 procent influensa A(H3N2) och 47 procent influensa A(H1N1)pdm09. Av de influensa B prover som linjetypats proverna i stort sett uteslutande B/Victoria (99 procent).

Global Influenza Programme (who.int)