Influensarapport vecka 43-44, säsongen 2021-2022

Lyssna

Denna rapport publicerades den 12 november 2021 och redovisar influensaläget vecka 43-44 (25 oktober – 7 november).

Sammanfattning

Övervakningssystemen visar att influensaaktiviteten i Sverige är mycket låg, vilket är normalt för säsongen. Sporadiska fall rapporteras och det första fallet från sentinelprovtagningen har påvisats. Under vecka 43 rapporterades 21 fall influensa A och ett fall influensa B och vecka 44 rapporterades 25 fall influensa A. Även i övriga Skandinavien och Europa är influensaaktiviteten låg. De flesta subtypade proverna i Sverige är influensa A(H3N2), men det är ännu för tidigt att säga hur säsongen kommer att utvecklas. Folkhälsomyndigheten kommer att följa influensaläget noggrant och uppdatera läget varannan vecka till dess att aktiviteten ökar. Nästa veckorapport publiceras den 26 november.

Allmän influensavaccination av riskgrupper har nu startat i hela landet. Fram till och med den 21 november prioriteras vaccination främst till de som riskerar att bli svårt sjuka på grund av influensainfektion: gravida, personer som är 65 år eller äldre samt personer med vissa kroniska sjukdomar såsom kronisk hjärt- eller lungsjukdom.
Vaccination mot influensa

Vi söker fler läkare och mottagningar inom öppenvården som vill delta i säsongens sentinelprovtagning och bidra till insamlingen av influensastammar.

Figur 1. Antal laboratorieverifierade influensafall (alla typer) per vecka, denna säsong och tidigare säsonger.

Linjediagram som visar att under vecka 43 och 44 har 22 respektive 35 fall av influensa rapporterats.

Läget i Sverige

Övervakningssystemen visar att influensaaktiviteten i Sverige är mycket låg, vilket är normalt för säsongen. Under perioden rapporterades 21 fall influensa och ett fall influensa B under vecka 43 samt 25 fall influensa A vecka 44. Av de influensa A-fall som subtypats var det sju fall influensa A(H3N2) vardera respektive vecka. Fallen rapporterades från nio regioner. Tröskelvärdet för epidemistart har ännu inte passerats.

De flesta prover analyseras med olika multiplexmetoder som inkluderar andra agens (bl.a. RSV och covid-19) och den breda provtagningen med covid-19-frågeställning medför att fler prover samtidigt analyseras för influensa än under föregående säsonger. Detta kommer sannolikt medföra att fler fall av influensa påvisas jämfört med tidigare säsonger, vilket behöver beaktas vid tolkning av data.

Folkhälsomyndigheten följer intensivvårdade patienter med influensa via SIRI - Svenska Intensivvårdsregistrets Influensaregistrering. Hittills under säsongen har en intensivvårdade patient rapporterats med influensa A. Personen tillhörde medicinsk riskgrupp.

Inom sentinelprovtagningen har 20 respektive 14 prover analyserats för influensa vecka 43 och 44. Ett prov var positivt för influensa A vecka 44.

Webbsök för influensa visade på en låg aktivitet vecka 43 och 44. Ökningen mellan vecka 42 och 44 (streckad i grafen) beror troligen inte på ökad influensaaktivitet, utan på många sökningar relaterat till influensa eller influensavaccination. Nivån är normal jämfört med motsvarande vecka under föregående säsonger.

Statistik över kontaktorsaker för samtal till 1177 Vårdguiden gällande feber bland barn visar på en låg aktivitet som dock är högre jämfört med tidigare säsonger. Den pågående spridningen av RS-virus bedöms påverka statistiken för syndromövervakningen samt ett förändrat beteende bland vårdnadshavare under pandemin.

Senaste veckorapporten för RSV

Läget i världen

I övriga Skandinavien och Europa är influensaaktiviteten låg. Sporadiska fall av influensa rapporteras i både Norge (12 fall influensa A och 4 fall influensa B) och Danmark (9 fall influensa A och 13 fall influensa B) under vecka 44.

Mellan vecka 40 och 43 har de flesta fall som rapporterats i Europa varit influensa A, både inom laboratorieövervakningen (86 procent) och sentinelprovtagningen (96 procent). Av de influensa A prover som subtypats är det nästan uteslutande influensa A(H3N2) som påvisats inom laboratorieövervakningen (96 procent) och sentinelprovtagningen (100 procent). Veckorapporten från ECDC och WHO-Europa som visar influensaaktiviteten i Europa publiceras varje fredag på Flu News Europes webbplats.

Flu News Europe (flunewseurope.org)

Globalt sett rapporterades fler fall av influensa B (60 procent) än influensa A (40 procent) från mitten till slutet av oktober. Av de prover som subtypats var 64 procent influensa A(H3N2) och 36 procent influensa A(H1N1)pdm09. Av de influensa B prover som linjetypats proverna i stort sett uteslutande B/Victoria (99 procent).

Global Influenza Programme Influenza Update N° 458 (who.int)