Influensarapport vecka 45-46, säsongen 2021-2022

Lyssna

Denna rapport publicerades den 26 november 2021 och redovisar influensaläget vecka 45-46 (8 – 21 november).

Sammanfattning

Influensaaktiviteten i Sverige är fortsatt mycket låg, vilket är normalt för säsongen. Under vecka 45 och 46 rapporterades 64 respektive 91 fall av influensa. Antalet rapporterade fall har ökat successivt senaste månaden men tröskelvärdet för epidemistart har ännu inte passerats. De flesta subtypade proverna i Sverige är influensa A(H3N2), men det är ännu för tidigt att säga hur säsongen kommer att utvecklas. Även i övriga Skandinavien och Europa är influensaaktiviteten låg. Från och med nästa vecka, 3 december, publiceras veckorapporter varje vecka.

Allmän influensavaccination av riskgrupper har nu startat i hela landet. Vaccination rekommenderas i första hand till de som riskerar att bli svårt sjuka på grund av influensainfektion: gravida, personer som är 65 år eller äldre samt personer med vissa kroniska sjukdomar såsom kronisk hjärt- eller lungsjukdom, samt vård- och omsorgspersonal som arbetar nära personer i riskgrupp. Från 22 november erbjuds även vård- och omsorgspersonal vaccination.

Vaccination mot influensa

Vi söker fler läkare och mottagningar inom öppenvården som vill delta i säsongens sentinelprovtagning och bidra till insamlingen av influensastammar.

Nu söker Folkhälsomyndigheten läkare för att hålla koll på covid-19 och influensaläget (nyhet 2021-11-26)

Figur 1. Antal laboratorieverifierade influensafall (alla typer) per vecka, denna säsong och tidigare säsonger.

Linjediagram som visar att under vecka 45 och 46 har 64 respektive 91 fall av influensa rapporterats.

Läget i Sverige

Influensaaktiviteten i Sverige är fortsatt mycket låg, vilket är normalt för säsongen. Under vecka 45 rapporterades 64 fall av influensa, varav 63 fall influensa A och ett fall influensa B. Av de 91 fall influensa som rapporterades vecka 46 var samtliga influensa A. Av de influensa A-fall som subtypats var det 28 respektive 4 fall influensa A(H3N2) vecka 45 respektive 46. Fallen rapporterades från 15 regioner, varav flest fall rapporterades från region Stockholm, Sörmland och Östergötland. Tröskelvärdet för epidemistart har ännu inte passerats.

De flesta prover analyseras med olika multiplexmetoder som inkluderar andra agens (bl.a. RSV och covid-19) och den breda provtagningen med covid-19-frågeställning medför att fler prover samtidigt analyseras för influensa än under föregående säsonger. Detta kommer sannolikt medföra att fler fall av influensa påvisas jämfört med tidigare säsonger, vilket behöver beaktas vid tolkning av data.

Folkhälsomyndigheten följer intensivvårdade patienter med influensa via SIRI - Svenska Intensivvårdsregistrets Influensaregistrering. Hittills under säsongen har tre intensivvårdade patienter rapporterats med influensa A, varav två patienter med influensa A(ej subtypad) och en patient med influensa A(H3N2). En patient tillhörde medicinsk riskgrupp.

Inom sentinelprovtagningen har 12 prover analyserats för influensa under respektive vecka, vecka 45 och 46. Ett prov var positivt för influensa A vecka 46.

Webbsök för influensa visade på en låg aktivitet vecka 45 och 46. Ökningen mellan vecka 42 och 44 (streckad i grafen) beror troligen inte på ökad influensaaktivitet, utan på många sökningar relaterat till influensa eller influensavaccination. Nivån är lägre jämfört med motsvarande vecka under föregående säsonger.

Statistik över kontaktorsaker för samtal till 1177 Vårdguiden gällande feber bland barn visar på en låg aktivitet som dock är högre jämfört med tidigare säsonger. Den pågående spridningen av RS-virus samt ett förändrat beteende bland vårdnadshavare under pandemin bedöms påverka statistiken för syndromövervakningen.

Senaste veckorapporten för RSV

Läget i världen

I övriga Skandinavien och Europa är influensaaktiviteten låg. Sporadiska fall av influensa rapporteras i både Norge (9 fall influensa A och 4 fall influensa B) och Danmark (16 fall influensa A och 25 fall influensa B) under vecka 46.

Mellan vecka 40 och 45 har de flesta fall som rapporterats i Europa varit influensa A, både inom laboratorieövervakningen (86 procent) och sentinelprovtagningen (95 procent). Av de influensa A prover som subtypats är det nästan uteslutande influensa A(H3N2) som påvisats inom laboratorieövervakningen (95 procent) och sentinelprovtagningen (98 procent). Veckorapporten från ECDC och WHO-Europa som visar influensaaktiviteten i Europa publiceras varje fredag på Flu News Europes webbplats.

Weekly influenza overview (flunewseurope.org)

Globalt sett rapporterades fler fall av influensa B (55 procent) än influensa A (45 procent) från 25 oktober till 7 november. Av de prover som subtypats var 86 procent influensa A(H3N2) och 14 procent influensa A(H1N1)pdm09. Av de influensa B prover som linjetypats proverna var det uteslutande B/Victoria (100 procent).

Global Influenza Programme Influenza Update N° 458 (who.int)