Influensarapport vecka 47, säsongen 2021-2022

Lyssna

Denna rapport publicerades den 3 december 2021 och redovisar influensaläget vecka 47 (22 – 28 november).

Läget i Sverige

Influensaaktiviteten i Sverige är fortsatt mycket låg, vilket är normalt för säsongen. Antalet rapporterade fall har ökat successivt de senaste veckorna och lokal smittspridning förekommer. Nationellt är säsongens epidemi ännu inte igång. Under vecka 47 rapporterades 184 fall av influensa, samtliga influensa A. Fallen rapporterades från 16 regioner, varav flest fall rapporterades från region Stockholm, Sörmland och Uppsala. Totalt analyserades 12 444 prover för influensa under vecka 47, varav 1,5 procent var positiva. Av de prover som subtypats hittills i Sverige är majoriteten influensa A(H3N2), men det är ännu för tidigt att säga hur säsongen kommer att utvecklas.

Eftersom allt fler fall av influensa rapporteras är det viktigt att personer som har ökad risk för svår sjukdom eller avlida till följd av influensainfektion vaccinerar sig mot säsongsinfluensa. Gravida, personer som är 65 år eller äldre samt personer med vissa kroniska sjukdomar såsom kronisk hjärt- eller lungsjukdom rekommenderas vaccination. Vaccination rekommenderas även till vård- och omsorgspersonal som arbetar nära patienter i riskgrupp. Det tar upp till två veckor att få skydd av vaccinet.

Vaccination mot influensa

Inom sentinelprovtagningen har 19 prover analyserats för influensa under vecka 47. Två prov var positiva för influensa A. Vi söker fler läkare och mottagningar inom öppenvården som vill delta i säsongens sentinelprovtagning och bidra till insamlingen av influensastammar.

Nu söker Folkhälsomyndigheten läkare för att hålla koll på covid-19 och influensaläget (nyhet 2021-11-26)

Webbsök för influensa visade på en låg aktivitet vecka 47. Nivån är lägre jämfört med motsvarande vecka under föregående säsonger. Statistik över kontaktorsaker för samtal till 1177 Vårdguiden gällande feber bland barn visar på en låg aktivitet som dock är högre jämfört med tidigare säsonger. Den pågående spridningen av RS-virus samt ett förändrat beteende bland vårdnadshavare under pandemin bedöms påverka statistiken för syndromövervakningen.

Webbsök för influensa

Folkhälsomyndigheten följer intensivvårdade patienter med influensa via SIRI - Svenska Intensivvårdsregistrets Influensaregistrering. Hittills under säsongen har fyra intensivvårdade patienter rapporterats med influensa A, varav två patienter med influensa A (ej subtypad) och två patienter med influensa A(H3N2). Två patienter tillhörde medicinsk riskgrupp.

Läget i Världen

I övriga Skandinavien och Europa är influensaaktiviteten låg. Sporadiska fall av influensa rapporteras i både Norge (19 fall influensa A och 2 fall influensa B) och Danmark (14 fall influensa A och 10 fall influensa B) under vecka 46.

Mellan vecka 40 och 46 har de flesta fall som rapporterats i Europa varit influensa A, både inom laboratorieövervakningen (87 procent) och sentinelprovtagningen (90 procent). Av de influensa A prover som subtypats är majoriteten influensa A(H3N2) som påvisats inom laboratorieövervakningen (95 procent) och sentinelprovtagningen (88 procent).

Veckorapporten från ECDC och WHO-Europa som visar influensaaktiviteten i Europa publiceras varje fredag.

Global Influenza Programme Influenza Update N° 458 (flunewseurope.org)

Kommentarer till statistiken

Från och med vecka 40 2021 fram till vecka 20, 2022, pågår den förstärkta övervakningen av influensa. Folkhälsomyndigheten använder kommer att använda sig av ett antal olika övervakningssystem för att följa influensans spridning i Sverige under säsongen. Dessa beskrivs i veckorapporten för vecka 40 2021.

Veckorapport för vecka 40 2021

De flesta prover analyseras med olika multiplexmetoder som inkluderar andra agens (bl.a. RSV och covid-19) och den breda provtagningen med covid-19-frågeställning medför att fler prover samtidigt analyseras för influensa än under föregående säsonger. Detta kommer sannolikt medföra att fler fall av influensa påvisas jämfört med tidigare säsonger, vilket behöver beaktas vid tolkning av data.

Tabell- och figursamling

Figur 1. Antal laboratorieverifierade influensafall (alla typer) per vecka, denna säsong och tidigare säsonger.

Linjediagram som visar att under vecka 47 har 184 fall av influensa rapporterats.

För tidigare säsonger anges vilken subtyp (av influensa A) alt. linjetyp (av influensa B) som dominerade. Figuren inkluderar inte fall diagnosticerade inom sentinelövervakningen.

Figur 2. Antal analyserade prover för influensa per vecka, denna säsong och tidigare säsonger.

Linjediagram som visar att under vecka 47 har 12 444 prover för influensa analyserats.

Tabellen (Tabell 1) inkluderar inte fall diagnosticerade inom sentinelövervakningen.

Tabell 1. Tabellen redovisar antalet laboratorieverifierade influensafall (alla typer) per län, aktuell vecka och kumulativt denna säsong.
Region Aktuell vecka (antal fall) Aktuell vecka (antal fall per 100 000 invånare) Kumulativt under säsongen (antal fall) Kumulativt under säsongen (antal fall per 100 000 invånare)
Blekinge 8 5 14 9
Dalarna 2 1 5 2
Gotland 0 0 0 0
Gävleborg 0 0 1 0
Halland 0 0 3 1
Jämtland 1 1 2 2
Jönköping 4 1 7 2
Kalmar 0 0 0 0
Kronoberg 1 <1 1 0
Norrbotten 7 3 17 7
Skåne 9 1 12 1
Stockholm 85 4 174 7
Sörmland 27 9 66 22
Uppsala 14 4 36 9
Värmland 0 0 2 1
Västerbotten 1 <1 1 0
Västernorrland 1 <1 4 2
Västmanland 5 2 12 4
Västra Götaland 10 1 16 1
Örebro 3 1 9 3
Östergötland 6 1 24 5
Totalt 184 2 406 4