Influensarapport vecka 48, säsongen 2021-2022

Lyssna

Denna rapport publicerades den 10 december 2021 och redovisar influensaläget vecka 48 (29 november – 5 december).

Läget i Sverige

Säsongens influensaepidemi har startat nationellt och spridningen förväntas öka framöver, men sammantaget är influensaaktiviteten låg. Under vecka 48 rapporterades 538 laboratoriebekräftade fall av influensa, varav 537 fall influensa A och ett fall influensa B. Det är regionala skillnader i influensaaktiviteten med högst incidens i delar av Svealand såsom Sörmland, Stockholm, Västmanland och Uppsala. På grund av den breda provtagningen med covid-19-frågeställning är antalet analyserade prover betydligt högre än under tidigare säsonger (se Figur 1B), vilket behöver beaktas vid tolkning av data. Skillnader per region kan bero på skillnader i såväl smittspridning som provtagning. Av de fall som rapporterats sedan vecka 40 är det främst fall bland personer 15-39 år (41 procent) och barn 5-14 år (20 procent), vilket också är en effekt av den breda provtagningen.

Totalt analyserades 12 750 prover för influensa under vecka 48, varav 4,2 procent var positiva. Av de prover som subtypats hittills i Sverige är majoriteten influensa A(H3N2), vilket medför att äldre åldersgrupper kan komma att drabbas hårdare under säsongen. Även gravida samt barn och vuxna med vissa kroniska sjukdomar och tillstånd riskerar att bli svårt sjuka. Därför rekommenderas influensavaccination. Eftersom säsongens epidemi nu tar fart är det hög tid att personer som har ökad risk för svår sjukdom eller avlida till följd av influensainfektion vaccinerar sig mot säsongsinfluensa. Vaccination rekommenderas även till vård- och omsorgspersonal som arbetar nära patienter i riskgrupp. Det tar upp till två veckor att få skydd av vaccinet.

Säsongens influensaepidemi igång (nyhet 2021-12-10)

Vaccination mot influensa

Inom sentinelprovtagningen har 24 prover analyserats för influensa under vecka 48, vara ett prov var positiv för influensa A. Vi söker fler läkare och mottagningar inom öppenvården som vill delta i säsongens sentinelprovtagning och bidra till insamlingen av influensastammar.

Nu söker Folkhälsomyndigheten läkare för att hålla koll på covid-19 och influensaläget (nyhet 2021-11-26)

Webbsök för influensa visade på en låg men ökande aktivitet vecka 48. Nivån är lägre jämfört med motsvarande vecka under föregående säsonger. Statistik över kontaktorsaker för samtal till 1177 Vårdguiden gällande feber bland barn visar även på en låg och ökande aktivitet som dock är högre jämfört med tidigare säsonger. Den pågående spridningen av RS-virus samt ett förändrat beteende bland vårdnadshavare under pandemin bedöms påverka statistiken för syndromövervakningen.

Webbsök för influensa

Folkhälsomyndigheten följer intensivvårdade patienter med influensa via SIRI - Svenska Intensivvårdsregistrets Influensaregistrering. Hittills under säsongen har nio intensivvårdade patienter rapporterats med influensa A, varav sex patienter med influensa A (ej subtypad) och tre patienter med influensa A(H3N2). Sex patienter tillhörde medicinsk riskgrupp.

Läget i världen

I övriga Skandinavien och Europa är influensaaktiviteten låg. Sporadiska fall av influensa rapporteras i både Norge (28 fall influensa A och 3 fall influensa B) och Danmark (12 fall influensa A och 10 fall influensa B) under vecka 47.

Vecka 47 ökade influensaaktiviteten i Europa. Mellan vecka 40 och 47 har de flesta fall som rapporterats i Europa varit influensa A, både inom laboratorieövervakningen (92 procent) och sentinelprovtagningen (96 procent). Av de influensa A prover som subtypats är majoriteten influensa A(H3N2) som påvisats inom laboratorieövervakningen (96 procent) och sentinelprovtagningen (99 procent).

Veckorapporten från ECDC och WHO-Europa som visar influensaaktiviteten i Europa publiceras varje fredag.

Weekly influenza overview (flunewseurope.org)

Globalt sett rapporterades fler fall av influensa B (57 procent) än influensa A (43 procent) från 8 november till 21 november. Av de prover som subtypats var 89 procent influensa A(H3N2) och 11 procent influensa A(H1N1)pdm09. Av de influensa B prover som linjetypats proverna var det uteslutande B/Victoria (100 procent).

Global Influenza Programme Influenza Update N° 458 (who.int)

Kommentarer till statistiken

Från och med vecka 40 2021 fram till vecka 20, 2022, pågår den förstärkta övervakningen av influensa. Folkhälsomyndigheten kommer att använda sig av ett antal olika övervakningssystem för att följa influensans spridning i Sverige under säsongen. Dessa beskrivs i veckorapporten för vecka 40 2021.

Veckorapport för vecka 40 2021

De flesta prover analyseras med olika multiplexmetoder som inkluderar andra agens (bland annat RSV och covid-19) och den breda provtagningen med covid-19-frågeställning medför att fler prover samtidigt analyseras för influensa än under föregående säsonger, se figur 1B. Detta kommer sannolikt medföra att fler fall av influensa påvisas jämfört med tidigare säsonger, vilket behöver beaktas vid tolkning av data.

Tabell- och figursamling

Bekräftade fall och analyserade prover

Figur 1A. Antal laboratorieverifierade influensafall (alla typer) per vecka, denna säsong och tidigare säsonger.

Linjediagram som visar att under vecka 48 har 538 fall av influensa rapporterats.

Figur 1B. Antal analyserade prover för influensa per vecka, denna säsong och tidigare säsonger.

Linjediagram som visar att under vecka 48 har 12 750 prover för influensa analyserats.

Geografisk fördelning

Figur 2. Antal fall per 100 000 invånare per vecka och landsdel.

Linjediagram som visar att under vecka 48 hade Svealand högst incidens i Sverige sett till antalet fall per 100 000 invånare

Tabellen nedan redovisar antalet laboratorieverifierade influensafall (alla typer) per län, aktuell vecka och kumulativt denna säsong. Tabellen inkluderar inte fall diagnosticerade inom sentinelövervakningen.

Tabell 1. Antal laboratorieverifierade influensafall (alla typer) per region, aktuell vecka och kumulativt denna säsong.
Region Aktuell vecka
(Antal fall)
Aktuell vecka (Antal fall per 100 000 invånare) Kumulativt under säsongen (Antal fall) Kumulativt under säsongen (Antal fall per 100 000 invånare)
Blekinge 5 3,1 19 12
Dalarna 2 0,7 7 2
Gotland 1 1,7 1 2
Gävleborg 8 2,8 9 3
Halland 1 0,3 4 1
Jämtland/ Härjedalen 1 0,8 3 2
Jönköping 6 1,6 13 4
Kalmar 2 0,8 2 1
Kronoberg 3 1,5 4 2
Norrbotten 8 3,2 25 10
Skåne 14 1,0 44 3
Stockholm 292 12,2 466 19
Sörmland 71 23,7 137 46
Uppsala 39 10,0 75 19
Värmland 0 0,0 2 1
Västerbotten 4 1,5 5 2
Västernorrland 4 1,6 8 3
Västmanland 28 10,1 40 14
Västra Götaland 17 1,0 33 2
Örebro 12 3,9 21 7
Östergötland 20 4,3 44 9
Totalt 538 5,2 962 9