Lägesuppdatering vecka 22-23, säsongen 2021-2022

Lyssna

Denna uppdatering publicerades den 17 juni 2022 och beskriver influensaläget vecka 22-23 (30 maj – 12 juni).

Läget i Sverige

Antalet rapporterade fall av influensa ökade något mellan vecka 22 och 23 efter en tids minskande trend. Nationellt sett är influensaaktiviteten är låg. Geografiska skillnader ses fortsatt och det är högst aktivitet i norra Sverige. Ett utbrott av fall bland ungdomar och unga vuxna efter ett större evenemang har rapporterats från Västerbotten och regionens fall står för en tredjedel av fallen nationellt vecka 23.

Under vecka 23 rapporterades 139 fall av influensa, varav 133 fall influensa A och 6 fall influensa B. Jämfört med föregående vecka ökade antalet fall med 10 procent. Under vecka 22 rapporterades 125 fall av laboratorieverifierad influensa varav 114 fall influensa A och 11 fall influensa B.

Av de prover som hittills subtypats under säsongen i Sverige är det nästan enbart (99 procent) influensa A(H3) som påvisats.

Uppskattad influensaaktivitet via övervakningssystemet Webbsök publiceras på dess webbsida fram till och med vecka 26.

Webbsök för influensa

Figur 1. Antal laboratorieverifierade influensafall (alla typer) per vecka, denna säsong och tidigare säsonger.

Linjediagram som visar att antalet fall av influensa avtagit något sedan vecka 16.

Kommentarer till statistiken

Folkhälsomyndigheten använder sig av ett antal olika övervakningssystem för att följa influensans spridning i Sverige under säsongen. Dessa beskrivs i veckorapporten för vecka 40 2021.

Veckorapport för vecka 40 2021

De flesta prover analyseras med olika multiplexmetoder som inkluderar andra agens (bland annat RSV och SARS-CoV-2) och den breda provtagningen för covid-19 medför att betydligt fler prover samtidigt analyseras för influensa än under föregående säsonger. Detta gör att antalet fall per vecka inte är jämförbart med nivåerna under tidigare säsonger.