Lägesuppdatering vecka 24, säsongen 2021-2022

Lyssna

Denna uppdatering publicerades den 23 juni 2022 och beskriver influensaläget vecka 24 (13 – 19 juni). Det är den sista veckovisa uppdateringen för säsongen.

Läget i Sverige

Antalet rapporterade fall av influensa minskade under vecka 24 jämfört med föregående vecka. Nationellt sett är influensaaktiviteten är låg. Geografiska skillnader ses fortsatt och det är högst aktivitet i norra Sverige som står för nära en tredjedel av fallen nationellt. Kommande veckor förväntas influensaaktiviteten avta ytterligare och närma sig säsongavslut. Under sommarmånaderna är sporadiska fall av influensa förväntade då personer reser utomlands och smittas.

Under vecka 24 rapporterades 127 fall av influensa, varav 123 fall influensa A och 4 fall influensa B. Jämfört med föregående vecka minskade antalet fall med 9 procent. Av de prover som hittills subtypats under säsongen i Sverige är det nästan enbart (99 procent) influensa A(H3) som påvisats.

Uppskattad influensaaktivitet via övervakningssystemet Webbsök publiceras på dess webbsida fram till och med vecka 26. Under vecka 24 visade Webbsök att vi hade en mycket låg och ökande influensaaktivitet i Sverige jämfört med föregående vecka. Nivån är högre jämfört med motsvarande vecka under föregående säsonger.

Webbsök för influensa

Figur 1. Antal laboratorieverifierade influensafall (alla typer) per vecka, denna säsong och tidigare säsonger.

Linjediagram som visar att antalet fall av influensa avtagit något sedan vecka 16.

Kommentarer till statistiken

Folkhälsomyndigheten använder sig av ett antal olika övervakningssystem för att följa influensans spridning i Sverige under säsongen. Dessa beskrivs i veckorapporten för vecka 40 2021.

Veckorapport för vecka 40 2021

De flesta prover analyseras med olika multiplexmetoder som inkluderar andra agens (bland annat RSV och SARS-CoV-2) och den breda provtagningen för covid-19 medför att betydligt fler prover samtidigt analyseras för influensa än under föregående säsonger. Detta gör att antalet fall per vecka inte är jämförbart med nivåerna under tidigare säsonger.