Uppskattad andel av befolkningen som har influensaliknande sjukdom

Med hjälp av Webbsök kan influensaläget i Sverige uppskattas. Utvecklingen presenteras i nedanstående diagram.

Vecka 11 – 2019

Webbsök visar att vi hade en mycket låg och minskande influensaaktivitet i Sverige jämfört med föregående vecka. Nivån är normal jämfört med motsvarande vecka under föregående säsonger.

Detta är säsongens sista uppdatering. Webbsök tar uppehåll på grund av teknisk utveckling och beräknas komma igång igen till säsongen 2019-2020.

Figur 1: Influensaliknande sjukdom i öppenvård. Modell baserad på influensarelaterade sökningar på 1177.se

Graf som visar förekomsten av influensaliknande sjukdom i öppenvården under de tre senaste säsongerna, från 2016-2017 till 2018-2019.

I diagrammet visas det uppskattade antalet personer med influensaliknande sjukdom som sökt vård per 100.000 listade patienter. Nuvarande säsong visas med röd linje. Två tidigare säsongers uppskattningar visas också i grafen, i grått (2016/2017) respektive svart (2017/2018).

Aktivitetsnivåerna är: Mycket låg (under gränsvärdet för epidemistart), Låg, Medelhög, Hög och Mycket hög.