Webbsök för influensa – Säsong 2022/2023

Lyssna

Uppskattning av influensaaktiviteten utifrån sökningar på 1177 Vårdguidens webbplats.

Uppskattad andel av befolkningen som har influensaliknande sjukdom

Med hjälp av Webbsök kan influensaläget i Sverige uppskattas. Utvecklingen presenteras i nedanstående diagram.

Vecka 22, 2023

Webbsök visar att vi hade en mycket låg och oförändrad influensaaktivitet i Sverige jämfört med föregående vecka.

Figur. Influensaliknande sjukdom i öppenvård. Modell baserad på influensarelaterade sökningar på 1177.se. Uppskattat antal personer med influensaliknande sjukdom per 100 000 listade personer.

Graf som visar förekomsten av influensaliknande sjukdom i öppenvården under de sex senaste säsongerna,

Kommentarer till statistiken

I diagrammet visas antalet personer med influensaliknande sjukdom som uppskattas ha sökt vård inom primärvården per 100 000 listade patienter. Nuvarande säsong visas med grön linje. Tidigare säsongers uppskattningar visas också i grafen.

Aktivitetsnivåerna är: Mycket låg (under gränsvärdet för epidemistart), Låg, Medelhög, Hög och Mycket hög.

Notera att de ökade nivåerna under perioden vecka 41 till 45 vissa höstar inte bedöms bero på ökad influensaaktivitet, utan på många sökningar relaterat till influensavaccination. Webbsöks modell kan påverkas av intensiv mediabevakning och annat som ändrar hur personer söker efter information på 1177.se. Webbsök bör därför tolkas med viss försiktighet och ses som ett komplement till Folkhälsomyndighetens traditionella övervakningsmetoder (laboratorierapportering och sentinelövervakning).