Uppskattad andel av befolkningen som har influensaliknande sjukdom

Med hjälp av Webbsök kan influensaläget i Sverige uppskattas. Utvecklingen presenteras i nedanstående diagram.

Vecka 4 – 2023

Webbsök visar att vi hade en mycket låg och oförändrad influensaaktivitet i Sverige jämfört med föregående vecka. Nivån är normal jämfört med motsvarande vecka under föregående säsonger.

Figur. Influensaliknande sjukdom i öppenvård. Modell baserad på influensarelaterade sökningar på 1177.se

Graf som visar förekomsten av influensaliknande sjukdom i öppenvården under de tre senaste säsongerna,

Kommentarer till statistiken

I diagrammet visas det uppskattade antalet personer med influensaliknande sjukdom som sökt vård per 100 000 listade patienter. Nuvarande säsong visas med röd linje. Två tidigare säsongers uppskattningar visas också i grafen, i grått (2020/2021) respektive svart (2021/2022).

Aktivitetsnivåerna är: Mycket låg (under gränsvärdet för epidemistart), Låg, Medelhög, Hög och Mycket hög.

Notera att den höga nivån vecka 41-46 2020 och vecka 42-46 2021 inte berodde på ökad influensaaktivitet, utan på många sökningar relaterat till influensa eller influensavaccination. För innehavande säsong 2022-2023 är linjen streckad. Webbsöks modell kan påverkas av intensiv mediabevakning och annat som ändrar hur personer söker efter information på 1177.se. Webbsök bör därför tolkas med viss försiktighet och ses som ett komplement till Folkhälsomyndighetens traditionella övervakningsmetoder (laboratorierapportering och sentinelövervakning).