Legionellainfektion är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och Folkhälsomyndigheten. Vid misstanke om inhemska fall eller utbrott skall miljökontoret eller motsvarande i kommunen kontaktas omgående.

Legionellainfektion är en smittspårningspliktig sjukdom.

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per månad/Antal fall per 100 000 invånare och månad. Siffrorna baseras på samtliga fall per månad det valda året inom respektive län/region, oavsett smittland.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Sjukdomsinformation

Ladda ner statistik

Län/Regioner Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Blekinge 0/00/00/00/01/0,650/00/00/00/00/00/00/0
Dalarna 1/0,360/01/0,360/01/0,361/0,361/0,360/01/0,360/00/00/0
Gotland 0/00/00/00/01/1,740/00/01/1,740/00/00/00/0
Gävleborg 0/01/0,361/0,360/00/01/0,361/0,360/01/0,360/00/01/0,36
Halland 0/00/00/00/01/0,330/00/00/00/02/0,660/00/0
Jämtland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/01/0,790/00/0
Jönköping 0/00/00/00/00/00/00/00/01/0,302/0,590/00/0
Kalmar 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Kronoberg 0/00/00/00/00/00/02/1,080/00/00/00/00/0
Norrbotten 1/0,400/00/00/00/01/0,402/0,813/1,211/0,400/00/00/0
Skåne 0/00/03/0,241/0,083/0,240/01/0,080/05/0,402/0,160/01/0,08
Stockholm 2/0,101/0,051/0,054/0,195/0,243/0,141/0,053/0,142/0,104/0,197/0,342/0,10
Södermanland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/01/0,37
Uppsala 0/00/00/01/0,300/00/00/00/01/0,302/0,590/01/0,30
Värmland 0/01/0,370/00/00/01/0,370/00/00/01/0,370/00/0
Västerbotten 0/01/0,390/00/00/00/01/0,390/02/0,772/0,770/00/0
Västernorrland 0/00/00/00/00/00/00/01/0,410/00/00/01/0,41
Västmanland 0/00/00/00/01/0,391/0,390/00/01/0,390/00/00/0
Västra Götaland 0/00/01/0,062/0,132/0,130/00/00/02/0,132/0,133/0,192/0,13
Örebro 0/00/01/0,361/0,361/0,361/0,360/00/01/0,360/00/00/0
Östergötland 0/00/00/00/01/0,231/0,230/01/0,230/01/0,231/0,230/0
Totalt4/0,044/0,048/0,089/0,0917/0,1810/0,119/0,099/0,0918/0,1919/0,2011/0,129/0,09