Legionellainfektion är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och Folkhälsomyndigheten. Vid misstanke om inhemska fall eller utbrott skall miljökontoret eller motsvarande i kommunen kontaktas omgående.

Legionellainfektion är en smittspårningspliktig sjukdom.

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per månad/Antal fall per 100 000 invånare och månad. Siffrorna baseras på samtliga fall per månad det valda året inom respektive län/region, oavsett smittland.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Sjukdomsinformation

Ladda ner statistik

Län/Regioner Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Blekinge0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Dalarna1/0,360/01/0,360/01/0,361/0,360/00/01/0,360/00/00/0
Gotland0/00/00/00/01/1,740/00/01/1,740/00/00/00/0
Gävleborg0/01/0,361/0,360/00/01/0,361/0,360/01/0,360/00/01/0,36
Halland0/00/00/00/01/0,330/00/00/00/02/0,660/00/0
Jämtland0/00/00/00/00/00/00/00/00/01/0,790/00/0
Jönköping0/00/00/00/00/00/00/00/01/0,292/0,590/00/0
Kalmar0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Kronoberg0/00/00/00/00/00/02/1,080/00/00/00/00/0
Norrbotten1/0,400/00/00/00/01/0,402/0,803/1,201/0,400/00/00/0
Skåne0/00/03/0,231/0,074/0,310/01/0,070/05/0,392/0,150/01/0,07
Stockholm2/0,091/0,041/0,044/0,194/0,193/0,141/0,043/0,142/0,094/0,197/0,332/0,09
Södermanland0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/01/0,36
Uppsala0/00/01/0,291/0,291/0,290/01/0,290/01/0,292/0,590/01/0,29
Värmland0/01/0,360/00/00/01/0,360/00/00/01/0,360/00/0
Västerbotten0/01/0,380/00/00/00/01/0,380/02/0,772/0,770/00/0
Västernorrland0/00/00/00/00/00/00/01/0,410/00/00/01/0,41
Västmanland0/00/00/00/01/0,391/0,390/00/01/0,390/00/00/0
Västra Götaland0/00/01/0,062/0,122/0,120/00/00/02/0,122/0,123/0,182/0,12
Örebro0/00/00/01/0,351/0,351/0,350/00/01/0,350/00/00/0
Östergötland0/00/00/00/01/0,231/0,230/01/0,230/01/0,231/0,230/0
Totalt4/0,044/0,048/0,089/0,0917/0,1710/0,109/0,099/0,0918/0,1819/0,2011/0,119/0,09