Listeriainfektion är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Vid misstänkta inhemska fall skall miljökontoret eller motsvarande i kommunen kontaktas.

Listeriainfektion är en smittspårningspliktig sjukdom.

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per månad/Antal fall per 100 000 invånare och månad. Siffrorna baseras på samtliga fall per månad det valda året inom respektive län/region, oavsett smittland.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Sjukdomsinformation

Ladda ner statistik

Län/Regioner Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Blekinge0/00/00/00/00/00/01/0,620/00/00/00/00/0
Dalarna0/00/01/0,340/01/0,340/00/00/00/00/00/00/0
Gotland0/00/00/00/00/00/01/1,660/00/00/00/00/0
Gävleborg0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Halland0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Jämtland0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Jönköping1/0,270/01/0,270/00/00/00/01/0,270/00/00/00/0
Kalmar0/00/00/00/00/01/0,400/01/0,400/00/00/00/0
Kronoberg1/0,490/00/00/00/03/1,481/0,490/00/00/00/00/0
Norrbotten0/00/00/00/00/00/00/02/0,800/00/00/00/0
Skåne1/0,070/02/0,141/0,070/02/0,142/0,140/00/00/00/00/0
Stockholm0/03/0,123/0,121/0,042/0,083/0,123/0,125/0,200/00/00/00/0
Södermanland0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Uppsala0/00/00/00/00/00/02/0,511/0,250/00/00/00/0
Värmland0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Västerbotten1/0,360/00/00/00/00/00/01/0,360/00/00/00/0
Västernorrland0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Västmanland2/0,720/00/00/00/01/0,360/01/0,360/00/00/00/0
Västra Götaland2/0,110/00/01/0,053/0,170/01/0,050/00/00/00/00/0
Örebro0/00/00/00/00/01/0,321/0,320/00/00/00/00/0
Östergötland0/00/01/0,211/0,210/00/00/00/00/00/00/00/0
Totalt8/0,073/0,028/0,074/0,036/0,0511/0,1012/0,1112/0,110/00/00/00/0