Sammanfattning och bedömning

Inget fall av infektion med MERS-coronavirus rapporterades 2018. Folkhälsomyndighetens laboratorium har under 2018 analyserat 58 prover från 22 individer på misstanke om infektion med MERS-coronavirus hos resenärer hemvändande från områden med känd inhemsk smittspridning. Under åren 2012–2018 har 2 279 fall rapporterats till WHO och majoriteten av dessa fall (83 procent) är från Saudiarabien. Inget fall har hittills rapporterats i Sverige.

Läs mer

Årssammanfattning 2018
Sjukdomsinformation om coronavirus
Tabellsamling – årsrapporter 2018
Information om laboratoriediagnostik av MERS-coronavirus
Information om beredskapsdiagnostik
Månadsrapporter från WHO:s regionkontor för Östra Medelhavet/Mellanöstern
Externa länkar om utbrottsinformation och reseråd