Sammanfattning och bedömning

Under 2019 rapporterades inga fall av MERS-coronavirusinfektion i Sverige. Folkhälsomyndighetens laboratorium har under året analyserat 103 prover från 45 individer med misstanke om infektion med MERS-coronavirus vilka återvänt från områden med känd inhemsk smittspridning. Under åren 2012–2019 har 2502 fall rapporterats till WHO och majoriteten av dessa fall är från Saudiarabien. Inget fall har hittills rapporterats i Sverige.

Läs mer

Årssammanfattning 2019

Sjukdomsinformation om coronavirus
Tabellsamling – årsrapporter 2019
Information om laboratoriediagnostik av MERS-coronavirus
Information om beredskapsdiagnostik
Externa länkar om utbrottsinformation och reseråd
Månadsrapporter från WHO:s regionkontor för Östra Medelhavet/Mellanöstern