Bild 1. Antalet poliofall och förlamningsfall i Sverige 1905–1950 (PDF, 415 kB)

Bild 2. Årlig poliostatistik 1925–1944 (PDF, 579 kB)

Bild 3. Förlamningsfall i olika typer av samhällen 1925–1944 (PDF, 574 kB)

Bild 4. Årlig incidens av förlamningsfall på landsbygd och i städer 1925–34 och 1934–44. (PDF, 777 kB)

Bild 5. Årlig incidens av förlamningsfall på landsbygd och i städer 1925–1944 (PDF, 523 kB)

Bild 6. Årlig incidens av förlamningsfall kopplad till befolkningsunderlag i samhällen 1925–1944 (PDF, 681 kB)

Bild 7. Andel förlamningsfall i olika typer av samhällen 1925–34 och 1935–44 (PDF, 343 kB)

Bild 8. Andel förlamningsfall i olika typer av samhällen 1925–1944 (PDF, 346 kB)

Bild 9. Årlig incidens per åldersgrupp 1905–1944 (PDF, 471 kB)

Bild 10. Årlig incidens per åldersgrupp i städer 1911–1944 (PDF, 565 kB)

Bild 11. Åldersfördelning av förlamningsfall på landsbygd och i städer 1925–1944 (PDF, 392 kB)

Bild 12. Åldersfördelning av förlamningsfall kopplad till befolkningsfördelning i samhällen 1925–1944 (PDF, 644 kB)

Bild 13. Åldersfördelning av förlamningsfall 1925–1944, incidens på landsbygd och i stad (PDF, 592 kB)

Bild 14. Åldersfördelning av förlamningsfall kopplad till befolkningsunderlag i samhällen 1925–1944 (PDF, 605 kB)

Bild 15. Årlig incidens per åldersgrupp på landsbygd 1911–13, 1925–34 och 1935–44 (PDF, 464 kB)

Bild 16. Genomsnittlig årlig attack rate per åldersgrupp 1925–34 jämförd med 1935–44 (PDF, 558 kB)

Bild 17. Andel förlamningsfall per åldersgrupp och kroppsdel 1925–1944 (PDF, 343 kB)

Bild 18. Genomsnittlig attack rate per åldersgrupp på landsbygd och i stad 1925–34 jämförd med 1935–44 (PDF, 1,4 MB).