Anmälda fall av rotavirusinfektion, augusti 2022

Lyssna

Den 1 juli 2022 blev rotavirusinfektion en anmälningspliktig sjukdom. Här presenteras manuellt framtagen aggregerad statistik över de fall som anmälts från laboratorierna under augusti 2022.

Kommentar till statistiken

På grund av tekniska problem saknas anmälningar från flera laboratorier. Statistiken kommer att uppdateras med dessa fall senare. Statistiken för augusti månad är således att betrakta som preliminär.

Statistik augusti 2022

Totalt har 35 fall av rotavirusinfektion anmälts under augusti 2022. Hälften av dessa var dock provtagna i juli. Majoriteten av fallen (63 %) har varit män. Barn utgör majoriteten av de rapporterade fallen, och bland dem har flest fall rapporterats bland barn under 5 års ålder (tabell 1). Anmälningar inkom från 10 laboratorier (tabell 2) och relaterar till fall hemmahörande i åtta olika regioner (tabell 3). Provmaterialet har i 33 fall varit feces; för resterande två fall saknas uppgift om provmaterial.

Tabell 1. Åldersfördelning för anmälda fall av rotavirus (n=35), augusti 2022.
Åldersgrupp (år) Antal fall
0-4 16
5-9 8
10-19 3
20-29 3
30-39 1
40-49 1
50-59 1
60-69 0
70-79 0
80 år och äldre 2
Tabell 2. Antal anmälda fall av rotavirus (n=35) per laboratorium, augusti 2022.
Laboratorium Antal fall
Göteborg Sahlgrenska klinisk mikrobiologi 1
Halmstad klinisk mikrobiologi 2
Jönköping klinisk mikrobiologi 2
Linköping klinisk mikrobiologi 10
Skåne klinisk mikrobiologi 3
Trollhättan klinisk mikrobiologi 1
Umeå klinisk mikrobiologi 10
Unilabs 2
Västerås klinisk mikrobiologi 2
Örebro klinisk mikrobiologi 2
Tabell 3. Antal anmälda fall av rotavirus (n=35) per ansvarig smittskyddsenhet, augusti 2022.
Ansvarig smittskyddsenhet Antal fall
Halland 2
Jönköping 2
Skåne 3
Västerbotten 10
Västmanland 2
Västra Götaland 4
Örebro 2
Östergötland 10