Anmälda fall av rotavirusinfektion, juli 2022

Lyssna

Den 1 juli 2022 blev rotavirusinfektion en anmälningspliktig sjukdom. Här presenteras manuellt framtagen aggregerad statistik över de fall som anmälts från laboratorierna under juli månad, fram till och med den 2 augusti 2022.

Kommentar till statistiken

På grund av tekniska problem saknas anmälningar från flera laboratorier. Statistiken kommer att uppdateras med dessa fall senare. Statistiken för juli månad är således att betrakta som preliminär.

Statistik juli 2022

Totalt har 22 fall av rotavirusinfektion anmälts under juli 2022. Könsfördelningen har varit jämn, med 50 % kvinnor respektive män. Barn utgör majoriteten av de rapporterade fallen, och bland dem har flest fall rapporterats bland barn under 5 års ålder (tabell 1). Anmälningar har inkommit från 8 laboratorier (tabell 2) och relaterar till fall hemmahörande i lika många regioner (tabell 3). Provmaterialet har i 19 fall varit feces; för resterande tre fall saknas uppgift om provmaterial.

Tabell 1. Åldersfördelning för anmälda fall av rotavirus (n=22), juli 2022.
Åldersgrupp (år) Antal fall
0-4 7
5-9 5
10-19 3
20-29 2
30-39 1
40-49 0
50-59 1
60-69 1
70-79 1
80 år och äldre 1
Tabell 2. Antal anmälda fall av rotavirus (n=22) per laboratorium, juli 2022.
Laboratorium Antal fall
Halmstad klinisk mikrobiologi 2
Karlstad klinisk mikrobiologi 2
Linköping klinisk mikrobiologi 3
Skåne klinisk mikrobiologi 7
Trollhättan klinisk mikrobiologi 2
Unilabs 3
Västerås klinisk mikrobiologi 2
Växjö klinisk mikrobiologi 1
Tabell 3. Antal anmälda fall av rotavirus (n=22) per ansvarig smittskyddsenhet, juli 2022.
Ansvarig smittskyddsenhet Antal fall
Halland 2
Kronoberg 1
Skåne 7
Stockholm 1
Värmland 2
Västmanland 2
Västra Götaland 4
Östergötland 3