Denna rapport är en årlig lägesrapport om rotavirus och vilka genotyper som cirkulerar i landet. Rotavirussäsongen räknas från 1 september t.o.m. 31 augusti och prover samlas in på frivillig basis från sju landsting/regioner i Sverige.

Rotaviruspositiva prover samlas in på frivillig basis från mikrobiologiska laboratorier i Stockholms läns landsting, region Östergötland, region Skåne, västra Götalandsregionen, region Halland, Västerbottens läns landsting och region Västmanland. Sedan 2007 har Folkhälsomyndigheten samlat in ca 200 rotaviruspositiva prover/år för typning av generna som uttrycker de virala ytproteinerna VP7 (G-typ) och VP4 (P-typ).

Under säsongen 2016/2017 har totalt 234 rotavirusstammar genotypats på Folkhälsomyndigheten, varav 171 (73 %) prov från barn under 5 år.

Genotypsdistributionen för säsong 2008/2009 till säsong 2016/2017 redovisas i figur 1 och 2.

Genotyp G3P[8] var den mest prevalenta genotypen i åldersgruppen under 5 år under säsong 2015/2016 och så även denna säsong. Prevalensen har dock minskat från 34,5 procent (2015/2016) till 31,6 procent (2016/2017). Under säsongen 2016/2017 har genotyp G2P[4] och G4P[8] ökat samtidigt som andelen fall av G1P[8] och G9P[8] har minskat. Prevalensen av ovanliga genotyper har generellt ökat från 0,5 procent under säsong 2015/2016 till 7,3 procent under säsongen 2016/2017 och det är framförallt genotyp G12P[8] (7 %) som påvisas i åldersgruppen under 5 år.

Figur 1. Genotypsdistribution i Sverige säsong 2008/2009 till 2016/2017 för åldersgruppen under 5 år.

Graf över genotypsdistribution av rotavirus för barn under 5 år per säsong

Även i åldersgruppen 5 år eller äldre var G3P[8] den mest prevalenta genotypen under säsongen 2015/2016 och är även denna säsong den vanligaste genotypen med en ökning från 27,6 procent till 33,3 procent. En ökning av G2P[4] och G4P[8] ses även i denna åldersgrupp medan G1P[8] och G9P[8] har minskat.

Under 2016/2017 påvisades G3P[3] i ett prov vilket är en genotyp som ej påvisats under de tidigare säsongerna.

Figur 2. Genotypsdistribution i Sverige säsong 2008/2009 till 2016/2017 för åldersgruppen 5 år eller äldre.

diagram som visar rotavirus