Sammanfattning och bedömning

Under säsong 2017-2018 typades totalt 207 rotavirusstammar varav 74 procent utgjorde barn under 5 år (n=153). Genotypen G3P[8] var liksom de två senaste säsongerna vanligast hos barn under 5 år (figur 1 och tabell S1). Genotyperna G1P[8] och G9P[8] har ökat jämfört med säsong 2016-2017, medan andelen G2P[4] och framförallt G4P[8] har minskat. Av ovanliga genotyper var det främst genotyp G9P[4] som påvisades denna säsong. Även i åldersgruppen över fem år har G3P[8] förekommit i högst andel under de två senaste säsongerna (figur 2). Under denna säsong ökade andelen av G3P[8] från 33 till 41 procent. Även G2P[4] ökade medan G1P[8], G4P[8] och G9P[8] minskade. I denna åldersgrupp var G9P[4] den enda ovanliga genotyp som påvisades.

Figur 1. Förekomst av de fem vanligaste genotyperna i Sverige säsong 2008/2009 till 2017/2018 i prover från barn under 5 år.

Figur 1. Förekomst av de fem vanligaste genotyperna i Sverige säsong 2008/2009 till 2017/2018 i prover från barn under 5 år.

Figur 2. Förekomst av de fem vanligaste genotyperna i Sverige säsong 2008/2009 till 2017/2018 i prover från personer fem år och äldre.

Figur 2. Förekomst av de fem vanligaste genotyperna i Sverige säsong 2008/2009 till 2017/2018 i prover från personer fem år och äldre.

Läs mer

Årssammanfattning 2018
Sjukdomsinformation om rotavirusinfektion
Tabellsamling – årsrapporter 2018
Diagramsamling 2018 (PDF, 1,6 MB)