Sammanfattning

Aktiviteten för respiratoriskt syncytial virus (RSV) är fortsatt på en mycket låg nivå. Under vecka 11–12 rapporterades totalt 17 fall. Att aktiviteten hittills är lägre än förväntat beror på att rekommendationerna för att minska spridningen av covid-19 även minskar smittspridningen av andra virus.

Under säsongen har närmare 90 000 prover analyserats varav totalt 44 fall av RSV har påvisats. De flesta prover analyseras med olika multiplexmetoder som inkluderar andra agens (bl.a. influensa och covid-19). Om det tas många prover med covid-19-frågeställning medför detta att fler prover samtidigt analyseras för RSV. Att några fler fall av RSV har diagnosticerats de senaste veckorna jämfört med tidigare veckor, kan alltså delvis vara orsakad av ökad provtagning för covid-19.

Nästa uppdatering publiceras den 15 april.

Figur. Antal rapporterade fall av respiratoriskt syncytial virus (RSV) per vecka, denna säsong och tidigare säsonger.