Sammanfattning

Aktiviteten för respiratoriskt syncytial virus (RSV) är fortsatt på en mycket låg nivå. Under vecka 13-14 rapporterades sammanlagt 13 fall.

Hittills under säsongen har över 100 000 prover analyserats varav totalt 57 fall av RSV har diagnosticerats. De flesta prover analyseras med olika multiplexmetoder som inkluderar andra agens (bl.a. influensa och covid-19). Om det tas många prover med covid-19-frågeställning medför detta att fler prover samtidigt analyseras för RSV. Att några fler fall av RSV har påvisats de senaste veckorna jämfört med tidigare veckor, kan alltså delvis vara orsakad av ökad provtagning för covid-19.

Nästa uppdatering publiceras den 29 april.

Figur. Antal rapporterade fall av respiratoriskt syncytial virus (RSV) per vecka, denna säsong och tidigare säsonger.

Bilden visar en graf med antalet laboratorieverifierade fall av RSV i Sverige under de senaste 3 säsongerna, från 2018-2019 till 2020-2021. Vecka 13 och 14 2021 rapporterades totalt 13 fall av RSV.