Sammanfattning

Aktiviteten för respiratoriskt syncytial virus (RSV) har ökat något de senaste veckorna men är fortsatt på en mycket låg nivå. Under vecka 17 analyserades 6 913 prover, varav 21 var positiva för RSV (0,3 procent). Föregående vecka analyserades 7 435 prover, varav 22 var positiva (0,3 procent).

Hittills under säsongen har över 140 000 prover analyserats varav totalt 153 fall av RSV har diagnosticerats (0,1 procent). De flesta prover analyseras med olika multiplexmetoder som inkluderar andra agens (bl.a. influensa och covid-19). Om det tas många prover med covid-19-frågeställning medför detta att fler prover samtidigt analyseras för RSV. Att några fler fall av RSV har påvisats de senaste veckorna jämfört med tidigare veckor, kan därför i de äldre åldersgrupperna vara orsakad av ökad provtagning för covid-19.

Nästa rapport publiceras i juni och blir den sista för säsongen. Rapporten sammanfattar då hela säsongen 2020-2021.

Figur. Antal rapporterade fall av respiratoriskt syncytial virus (RSV) per vecka, denna säsong och tidigare säsonger.