Sammanfattning

Aktiviteten för respiratoriskt syncytial virus (RSV) är fortfarande på en mycket låg nivå. Under vecka 7-8 rapporterades totalt 10 fall. Hittills har över 50 000 prover analyserats varav totalt 22 fall av RSV har påvisats. De flesta prover analyseras med olika multiplexmetoder som inkluderar andra agens (bl.a. influensa och covid-19).

Figur. Antal rapporterade fall av respiratoriskt syncytial virus (RSV) per vecka, denna säsong och tidigare säsonger.

Grafen visar antal rapporterade fall av respiratoriskt syncytial virus (RSV) per vecka, denna säsong och tidigare säsonger.

* Vecka 53, 2020 visas inte i figuren.