Sammanfattning

Aktiviteten för respiratoriskt syncytial virus (RSV) är fortsatt på en mycket låg nivå. Under vecka 9-10 rapporterades totalt fem fall. Att aktiviteten hittills är lägre än förväntat beror på att rekommendationerna för att minska spridningen av covid-19 även minskar smittspridningen av andra virus.

Under säsongen har mer än 63 000 prover analyserats varav totalt 27 fall av RSV har påvisats. De flesta prover analyseras med olika multiplexmetoder som inkluderar andra agens (bl.a. influensa och covid-19).

Nästa uppdatering publiceras den 1 april.

Figur. Antal rapporterade fall av respiratoriskt syncytial virus (RSV) per vecka, denna säsong och tidigare säsonger.

Bilden visar en graf med antalet laboratorieverifierade fall av RSV i Sverige under de senaste 3 säsongerna, från 2018-2019 till 2020-2021. Vecka 9 och 10 2021 rapporterades totalt 5 fall av RSV.