RSV-rapport vecka 35 säsong 2020/2021

Lyssna

Denna rapport publicerades den 10 september 2021 och redovisar RSV-läget vecka 21 – 35 (24 maj – 5 september).

Sammanfattning

Säsongsövervakningen för respiratoriskt syncytial virus (RSV) sker genom frivillig laboratorierapportering, normalt mellan vecka 40 och vecka 20. Med anledning av viss spridning under sommaren påbörjades övervakningen vecka 35. Statistiken baseras på rapportering av prover tagna från patienter i både öppen- och slutenvård där RSV-infektionen har bekräftats med ett diagnostiskt test (laboratorie-verifiering). De flesta laboratorier, barnsjukhus och barnkliniker har inkommit med data för vecka 21–35.

Under vecka 35 analyserades sammanlagt 4 426 prover för RSV varav 119 var positiva (2,7 procent). Under vecka 33 började aktiviteten att tillta och har sedan dess fortsatt att öka. Det är stora regionala skillnader, flest fall har diagnosticerats i Stockholm. Nationellt sett har inte epidemin börjat.

Viss smittspridning av RSV har förekommit under hela sommaren. Under perioden vecka 21–35 har cirka 67 000 prover analyserats varav totalt 622 fall av RSV har diagnosticerats (1 procent). De flesta fall under vecka 21–35 påvisades bland barn under 2 år (314 fall, 51 procent). Av dessa var 253 fall (81 procent) under ett år. Åldersgruppen 65 år och äldre stod för 10 procent av fallen.

På nationell nivå brukar RSV präglas av sen och låg aktivitet ena säsongen följt av tidig och hög aktivitet följande säsong. Enligt tidigare mönster skulle säsongen 2020–2021 ha blivit en intensiv säsong, men epidemin uteblev på grund av en kombination av åtgärder för att minska smittspridningen av covid-19, vilket även haft synbara effekter på smittspridning andra virus. Eftersom den senaste intensiva RSV-epidemin var 2018–2019 finns det flera årskullar småbarn som ännu inte har smittats av RSV, vilket betyder att det finns en stor mottaglighet för infektionen. Det är för tidigt att säga hur kommande säsong kommer att bli, men utvecklingen hittills tyder på att vi kan förvänta oss en tidig epidemistart.

De flesta prover analyseras med olika multiplexmetoder som inkluderar andra agens (bl.a. influensa och covid-19) och den breda provtagningen med covid-19-frågeställning medför att fler prover samtidigt analyseras för RSV. Detta kommer sannolikt medföra att fler fall av RSV påvisas bland äldre barn och vuxna, jämfört med tidigare säsonger vilket behöver beaktas vid tolkning av data.

Bekräftade fall och analyserade prover

Figur 1. Antal laboratorieverifierade fall av RSV säsongerna 2017–2018 till 2020–2021 samt vecka 21-35, 2021. Eftersom övervakningen normalt inte pågår under sommaren saknas data för sommarveckorna föregående säsonger.

Linjediagram som visar antal laboratorieverifierade fall av RSV säsongerna 2017–2018 till 2020–2021 samt vecka 21-35, 2021. Eftersom övervakningen normalt inte pågår under sommaren saknas data för sommarveckorna föregående säsonger. Under vecka 35 2021 rapporterades total 119 fall.

Tabell 1. Antal laboratorieverifierade fall av RSV per region och laboratorium aktuell vecka och kumulativt sedan vecka 21, 2021.
Län Laboratorium / barnsjukhus / barnklinik Antal fall aktuell vecka Antal fall totalt vecka 21 – 35
Blekinge Karlskrona (a) (a)
Dalarna Falun och Mora 1 4
Gotland Visby 1 1
Gävleborg Gävle 3 11
Halland Halmstad 4 9
Jämtland Östersund 0
Jönköping Jönköping 1 10
Kalmar Kalmar 3 18
Kronoberg Växjö 5 17
Norrbotten Gällivare, Lapplands barnklinik
Norrbotten Sunderby
Skåne Universitetssjukhus i Malmö och Lund 11 33
Stockholm Karolinska Universitetssjukhuset 43 166
Stockholm Sachsska barnsjukhuset 3
Stockholm St. Göran 0 5
Stockholm Synlab Medilab 0
Sörmland Eskilstuna 8 20
Sörmland Katrineholm, Kullbergska sjukhuset 0 0
Uppsala Uppsala, Klinisk kemi och farmakologi 0 0
Uppsala Uppsala, Klinisk mikrobiologi 23
Värmland Karlstad 1 9
Västerbotten Umeå 4 13
Västernorrland Sundsvall 4 21
Västernorrland Örnsköldsvik
Västmanland Västerås 95
Västra Götaland Borås
Västra Götaland Sahlgrenska, Göteborg 14 77
Västra Götaland Skövde 4 17
Västra Götaland Trollhättan NÄL 4 22
Örebro Örebro 4 38
Östergötland Linköping 3 9
Totalt 119 622

– Streck betyder att ingen data inkommit.

(a) Prover från Blekinge analyseras på laboratoriet i Kronoberg (Växjö).

Laboratorier som analyserat mindre än 500 prover säsongen 2020-2021 är exkluderade i figur 2, det vill säga Lapplands barnklinik i Gällivare, Visby, Kalmar, Synlab Medilab och Sachsska barnsjukhuset i Stockholm, Kullbergska sjukhuset i Katrineholm, Uppsala klinisk kemi och farmakologi samt Örnsköldsvik.

Figur 2. Antal analyserade prover samt andel positiva prover vid utvalda laboratorier vecka 21-35, 2021.

Linjediagram som visar antal analyserade prover samt andel positiva prover vid utvalda laboratorier* vecka 21-35, 2021. Vecka 35 analyserades drygt 4000 prover, varav 119 var positiva (2,7 procent).

Figur 3. Antal laboratorieverifierade fall av RSV vecka 40, 2000 till aktuell vecka.

Linjediagram som visar antal laboratorieverifierade fall av RSV vecka 40, 2000 till aktuell vecka.

Åldersfördelning bland bekräftade fall

Figur 4. Antal laboratorieverifierade fall av RSV per åldersgrupp (alla åldrar) och vecka.

Linjediagram som visar antal laboratorieverifierade fall av RSV per åldersgrupp (alla åldrar) och vecka. Flest fall syns i åldersgruppen 0-4 år.

Figur 5. Antal laboratorieverifierade fall av RSV per åldersgrupp (0–5 år) och vecka.

Linjediagram som visar antal laboratorieverifierade fall av RSV per åldersgrupp (0 – 5 år) och vecka. Flest fall syns bland barn yngre än ett år.