RSV-rapport vecka 37, säsong 2021/2022

Lyssna

Denna rapport publicerades den 24 september 2021 och redovisar RSV-läget vecka 37 (13 – 19 september).

Sammanfattning

Under vecka 37 analyserades sammanlagt 5 479 prover för respiratoriskt syncytial virus (RSV) varav 239 var positiva (4,4 procent). Cirka 70 procent av fallen under vecka 37 påvisades bland barn under 5 år (166 fall). Av dessa var 56 procent (93 fall) under ett år. Incidensen (antalet fall sett till antalet invånare) var under vecka 37 högst i Svealand med 3,5 per 100 000 invånare, följt av Norrland med 1,9 och Götaland med 1,5 per 100 000.

Under perioden vecka 21–37 har 83 000 prover analyserats varav totalt 1 163 fall av RSV har diagnosticerats (1,4 procent). Fall har rapporterats från alla regioner förutom Gotland (data från Norrbotten saknas). Lite mer än hälften av fallen under vecka 21–37 påvisades bland barn under 2 år (590 fall, 52 procent). Av dessa var 467 fall (79 procent) under ett år. Åldersgruppen 65 år och äldre stod för 9 procent av fallen.

Kommentarer till statistiken

Säsongsövervakningen för RSV sker genom frivillig laboratorierapportering, normalt mellan vecka 40 och vecka 20. Med anledning av viss spridning under sommaren påbörjades övervakningen denna säsong vecka 35 2021 och data samlades in för hela sommarperioden (vecka 21 och framåt). Statistiken baseras på rapportering av prover tagna från patienter i både öppen- och slutenvård där RSV-infektionen har bekräftats med ett diagnostiskt test (laboratorie-verifiering).

De flesta prover analyseras med olika multiplexmetoder som inkluderar andra agens (bl.a. influensa och covid-19) och den breda provtagningen med covid-19-frågeställning medför att fler prover samtidigt analyseras för RSV. Detta kommer sannolikt medföra att fler fall av RSV påvisas bland äldre barn och vuxna, jämfört med tidigare säsonger vilket behöver beaktas vid tolkning av data.

Bekräftade fall och analyserade prover

Eftersom övervakningen normalt inte pågår under sommaren saknas data för sommarveckorna föregående säsonger (figur 1).

Figur 1. Antal laboratorieverifierade fall av RSV säsongerna 2017–2018 till 2020–2021 samt vecka 21, 2021 till aktuell vecka.

Linjediagram som visar antal laboratorieverifierade fall av RSV säsongerna 2017–2018 till 2020–2021 samt vecka 21-aktuell vecka, 2021. Eftersom övervakningen normalt inte pågår under sommaren saknas data för sommarveckorna föregående säsonger. Under vecka 37 2021 rapporterades total 239 fall.

Tabell 1. Antal laboratorieverifierade fall av RSV per region och laboratorium aktuell vecka och kumulativt sedan vecka 21, 2021.
Län Laboratorium / barnsjukhus / barnklinik Antal fall aktuell vecka Antal fall totalt vecka 21 - 37
Blekinge Karlskrona (a) (a)
Dalarna Falun och Mora 3 13
Gotland Visby 0 1
Gävleborg Gävle 12 33
Halland Halmstad 10 27
Jämtland Östersund - 1
Jönköping Jönköping 11 25
Kalmar Kalmar 1 23
Kronoberg Växjö 3 25
Norrbotten Gällivare, Lapplands barnklinik - -
Norrbotten Sunderby - -
Skåne Universitetssjukhuset i Malmö och Lund 14 69
Stockholm Karolinska Universitetssjukhuset 84 300
Stockholm Sachsska barnsjukhuset 3 10
Stockholm St. Göran 4 17
Stockholm Synlab Medilab 0 0
Sörmland Eskilstuna 14 64
Sörmland Katrineholm, Kullbergska sjukhuset 0 0
Uppsala Uppsala, Klinisk kemi och farmakologi - 0
Uppsala Uppsala, Klinisk mikrobiologi 4 45
Värmland Karlstad 2 12
Västerbotten Umeå 5 26
Västernorrland Sundsvall 6 30
Västernorrland Örnsköldsvik 0 2
Västmanland Västerås 15 156
Västra Götaland Borås 5 16
Västra Götaland Sahlgrenska, Göteborg 10 101
Västra Götaland Skövde 3 40
Västra Götaland Trollhättan NÄL 12 40
Örebro Örebro 15 68
Östergötland Linköping 3 19
Totalt - 239 1163

– Streck betyder att inga data inkommit.

(a) Prover analyseras på laboratoriet i Kronoberg (Växjö).

Laboratorier som analyserat mindre än 500 prover säsongen 2020-2021 är exkluderade i figur 2, det vill säga Lapplands barnklinik i Gällivare, Visby, Kalmar, Synlab Medilab och Sachsska barnsjukhuset i Stockholm, Kullbergska sjukhuset i Katrineholm, Uppsala klinisk kemi och farmakologi samt Örnsköldsvik.

Figur 2. Antal analyserade prover samt andel positiva prover vid utvalda laboratorier vecka 21, 2021 till aktuell vecka.

Linjediagram som visar antal analyserade prover samt andel positiva prover vid utvalda laboratorier* vecka 21, 2021 till aktuell vecka.. Vecka 37 analyserades 5479 prover, varav 239 var positiva (4,4 procent).

Figur 3. Antal laboratorieverifierade fall av RSV vecka 40, 2000 till aktuell vecka.

Linjediagram som visar antal laboratorieverifierade fall av RSV vecka 40, 2000 till aktuell vecka.

Åldersfördelning bland bekräftade fall

Figur 4. Antal laboratorieverifierade fall av RSV per 100 000 invånare per åldersgrupp (alla åldrar) vecka 21, 2021 till aktuell vecka.

Linjediagram som visar antal laboratorieverifierade fall av RSV per hundra tusen invånare per åldersgrupp (alla åldrar) och vecka. Flest fall syns i åldersgruppen 0-4 år.

Figur 5. Antal laboratorieverifierade fall av RSV per 100 000 invånare per åldersgrupp (0–5 år) vecka 21, 2021 till aktuell vecka.

Linjediagram som visar antal laboratorieverifierade fall av RSV per hundra tusen invånare per åldersgrupp (0 – 5 år) och vecka. Flest fall syns bland barn yngre än ett år.

Figur 6. Antal laboratorieverifierade fall av RSV per 100 000 invånare per landsdel i åldersgruppen 0-4 år vecka 21, 2021 till aktuell vecka.

Tabell 2. Antal och andel av laboratorieverifierad RSV per ålder och kön kumulativt sedan vecka 21, 2021. Baseras på fall med information om ålder och kön.
Ålder (år) Antal fall
kvinnor
Andel av alla fall kvinnor Antal fall män Andel av alla fall män Antal fall totalt Andel av alla fall totalt
<1 202 18 % 265 23 % 467 41 %
1 53 5 % 70 6 % 123 11 %
2 50 4 % 61 5 % 111 10 %
3 27 2 % 34 3 % 61 5 %
12 1 % 22 2 % 34 3 %
5-14 33 3 % 40 4 % 73 6 %
15-39 63 6 % 30 3 % 93 8 %
40-64 47 4 % 26 2 % 73 6 %
65+ 53 5 % 51 4 % 104 9 %
Totalt 540 47 % 599 53 % 1139 100 %