RS-rapport vecka 38, säsong 2021/2022

Lyssna

Denna rapport publicerades den 1 oktober 2021 och redovisar RSV-läget vecka 38 (20 – 26 september).

Sammanfattning

Under vecka 38 analyserades 4 932 prover för respiratoriskt syncytial virus (RSV) varav 382 var positiva (7,7 procent). De flesta av fallen påvisades bland barn under 5 år (76 procent, 291 fall). Av dessa var 55 procent (161 fall) under ett år. Några laboratorier rapporterar uppgifter om ålder för samtliga prover. Under vecka 38 analyserades ungefär lika många prover från barn under 5 år som vid den senaste RSV-toppen (2018-2019), av dessa var 52 procent positiva (se Figur 3 och 4).

Bland äldre barn och vuxna är provtagningen högre än under en vanlig övervakningssäsong. Detta medför att antalet fall per vecka inte är jämförbart med antalet fall under tidigare RSV-säsonger (se även Kommentar till statistiken).

Under perioden vecka 21–38 har cirka 86 000 prover analyserats varav totalt 1 528 fall av RSV har diagnosticerats (1,8 procent). Fall har rapporterats från alla regioner förutom Norrbotten (data saknas). Lite mer än hälften av fallen under vecka 21–38 påvisades bland barn under 2 år (790 fall, 52 procent). Av dessa var 623 fall (79 procent) under ett år. Åldersgruppen 65 år och äldre stod för 9 procent av fallen. Något fler pojkar än flickor diagnosticeras bland barn som är yngre än ett år, i övrigt är könsfördelningen jämn.

Kommentarer till statistiken

Säsongsövervakningen för RSV sker genom frivillig laboratorierapportering, normalt mellan vecka 40 och vecka 20. Med anledning av viss spridning under sommaren påbörjades övervakningen denna säsong vecka 35, 2021 och data samlades in för hela sommarperioden (vecka 21 och framåt). Statistiken baseras på rapportering av prover tagna från patienter i både öppen- och slutenvård där RSV-infektionen har bekräftats med ett diagnostiskt test (laboratorie-verifiering).

De flesta prover analyseras med olika multiplexmetoder som inkluderar andra agens (bl.a. influensa och covid-19) och den breda provtagningen med covid-19-frågeställning medför att fler prover samtidigt analyseras för RSV. Detta kommer sannolikt medföra att fler fall av RSV påvisas bland äldre barn och vuxna, jämfört med tidigare säsonger vilket behöver beaktas vid tolkning av data.  

Tabell- och figursamling

Bekräftade fall och analyserade prover

Eftersom övervakningen normalt inte pågår under sommaren saknas data för sommarveckorna föregående säsonger (figur 1a).

Figur 1A. Antal laboratorieverifierade fall av RSV säsongerna 2017–2018 till 2020–2021 samt vecka 21, 2021 till aktuell vecka.

Linjediagram som visar antal laboratorieverifierade fall av RSV säsongerna 2017–2018 till 2020–2021 samt vecka 21-aktuell vecka, 2021. Eftersom övervakningen normalt inte pågår under sommaren saknas data för sommarveckorna föregående säsonger. Under vecka 38 2021 rapporterades total 382 fall.

Figur 1B redovisar data från laboratorier som analyserat mer än 500 prover säsongen 2020-2021, det vill säga de i Gävle, Dalarna, Halmstad, Karlstad, Jönköping, Linköping, Skåne, Stockholm (Karolinska universitetssjukhuset och St. Göran), Eskilstuna, Uppsala (klinisk mikrobiologi), Umeå, Sundsvall, Västerås, Borås, Skövde, Sunderby, Trollhättan, Göteborg (Sahlgrenska), Örebro och Östersund.

Figur 1B. Antal analyserade prover och andel positiva prover vecka 21, 2021 till aktuell vecka.

Linjediagram som visar antal analyserade prover och andel positiva prover vid utvalda laboratorier* vecka 21, 2021 till aktuell vecka.. Vecka 38 analyserades 4932 prover, varav 382 var positiva (7,7 procent).

Åldersfördelning bland bekräftade fall

Figur 2A. Antal laboratorieverifierade fall av RSV per 100 000 invånare per åldersgrupp (alla åldrar) vecka 21, 2021 till aktuell vecka.

Linjediagram som visar antal laboratorieverifierade fall av RSV per hundra tusen invånare per åldersgrupp (alla åldrar) och vecka. Flest fall syns i åldersgruppen 0-4 år.

Tabell 1. Antal och andel av laboratorieverifierad RSV per ålder och kön kumulativt sedan vecka 21, 2021. Baseras på fall med information om ålder och kön.
Ålder (år) Antal fall
kvinnor
Andel av alla fall kvinnor Antal fall män Andel av alla fall män Antal fall totalt Andel av alla fall totalt
<1 276 18 % 347 23 % 623 41 %
1 73 5 % 94 6 % 167 11 %
2 73 5 % 76 5 % 149 10 %
3 38 3 % 50 3 % 88 6 %
18 1 % 32 2 % 50 3 %
5-14 41 3 % 48 3 % 89 6 %
15-39 79 5 % 33 2 % 112 7 %
40-64 60 4 % 33 2 % 93 6 %
65+ 67 4 % 67 4 % 134 9 %
Totalt 725 48 % 780 52 % 1505 100 %

Figur 2B. Antal laboratorieverifierade fall av RSV per 100 000 invånare per åldersgrupp (0–5 år) vecka 21, 2021 till aktuell vecka.

Linjediagram som visar antal laboratorieverifierade fall av RSV per hundra tusen invånare per åldersgrupp (0 – 5 år) och vecka. Flest fall syns bland barn yngre än ett år.

Andelen positiva per åldersgrupp

Figur 3 baseras på data från laboratorier i Dalarna, Jönköping, Skåne, Stockholm (Karolinska universitetssjukhuset och St. Göran), Eskilstuna, Uppsala (klinisk mikrobiologi), Västerås, Växjö, Skövde, Göteborg (Sahlgrenska) och Örebro.

Figur 3. Andelen positiva prover för RSV per åldersgrupp vecka 21, 2021 till aktuell vecka.

Linjediagram som visar andelen positiva prover för RSV per åldersgrupp vecka 21, 2021 till aktuell vecka.  Baseras på data från laboratorier i Dalarna, Jönköping, Skåne, Stockholm (Karolinska universitetssjukhuset och St. Göran), Eskilstuna, Uppsala (klinisk mikrobiologi), Västerås, Växjö, Skövde, Göteborg (Sahlgrenska) och Örebro. Störst andel positiva prover syns bland 0-4 åringar.

Åldersfördelning bland provtagna

Figur 4 baseras på data från laboratorier i Dalarna, Jönköping, Skåne, Stockholm (Karolinska universitetssjukhuset och St. Göran), Eskilstuna, Uppsala (klinisk mikrobiologi), Västerås, Växjö, Skövde, Göteborg (Sahlgrenska) och Örebro.

Figur 4. Antal provtagna för RSV per 100 000 invånare per åldersgrupp vecka 21, 2021 till aktuell vecka.

Linjediagram som visar antal provtagna för RSV per 100 000 invånare per åldersgrupp vecka 21, 2021 till aktuell vecka. Baseras på data från laboratorier i Dalarna, Jönköping, Skåne, Stockholm (Karolinska universitetssjukhuset och St. Göran), Eskilstuna, Uppsala (klinisk mikrobiologi), Västerås, Växjö, Skövde, Göteborg (Sahlgrenska) och Örebro.

Geografisk fördelning

Figur 5. Antal laboratorieverifierade fall av RSV per 100 000 invånare per landsdel i åldersgruppen 0-4 år vecka 21, 2021 till aktuell vecka.

Antal fall ökar.

Tabell 2. Antal laboratorieverifierade fall av RSV per region och laboratorium aktuell vecka och kumulativt sedan vecka 21, 2021.
Län Laboratorium / barnsjukhus / barnklinik Antal fall aktuell vecka Antal fall totalt vecka 21 – 38
Blekinge Karlskrona (a) (a)
Dalarna Falun och Mora 3 16
Gotland Visby 2 3
Gävleborg Gävle 14 47
Halland Halmstad 26 53
Jämtland Östersund - 1
Jönköping Jönköping 15 40
Kalmar Kalmar 14 37
Kronoberg Växjö 18 43
Norrbotten Gällivare, Lapplands barnklinik - -
Norrbotten Sunderby - -
Skåne Universitetssjukhuset i Malmö och Lund 25 101
Stockholm Karolinska Universitetssjukhuset 94 396
Stockholm Sachsska barnsjukhuset 13 23
Stockholm St. Göran 5 18
Stockholm Synlab Medilab - 0
Sörmland Eskilstuna 12 64
Sörmland Katrineholm, Kullbergska sjukhuset - 0
Uppsala Uppsala, Klinisk kemi och farmakologi - 0
Uppsala Uppsala, Klinisk mikrobiologi 13 60
Värmland Karlstad 3 15
Västerbotten Umeå 10 36
Västernorrland Sundsvall 7 37
Västernorrland Örnsköldsvik 0 2
Västmanland Västerås 20 176
Västra Götaland Borås 12 28
Västra Götaland Sahlgrenska, Göteborg 20 121
Västra Götaland Skövde 4 32
Västra Götaland Trollhättan NÄL 10 50
Örebro Örebro 33 101
Östergötland Linköping 9 28
Totalt 382 1 528

– Streck betyder att inga data inkommit.

(a) Prover analyseras på laboratoriet i Kronoberg (Växjö).