RS-uppdatering vecka 34, säsong 2021/2022

Lyssna

Denna uppdatering publicerades den 27 augusti 2021 och redovisar en preliminär bedömning av RSV-läget.

Sammanfattning

Under sommaren 2021 har fall av respiratoriskt syncytial virus (RSV) rapporterats från flera håll i landet, däribland att ett fåtal barn blivit inlagda på sjukhus, vilket är ovanligt för årstiden. Folkhälsomyndigheten har under sommaren följt läget via en månadsvis övervakning från ett fåtal regioner samt via regelbundna möten inom laboratorienätverket. Utifrån detta bedömer vi att det hittills förekommit mindre utbrott och lokal smittspridning av RSV. Den omfattande provtagningen för covid-19 har sannolikt bidragit till att fler fall av RSV upptäckts under sommaren eftersom många prover analyseras för både SARS-CoV-2 och RSV, vilket behöver beaktas i tolkningen av data. Den årliga epidemin har ännu inte dragit igång. Utvecklingen tyder på att vi kan förvänta oss en tidigare epidemistart än vanligt.

Säsongen 2019-2020 cirkulerade RSV men antalet fall under säsongen var lågt och säsongen startade sent. Detta följdes av en utebliven epidemi 2020-2021. Eftersom den senaste intensiva RSV-epidemin var 2018-2019 finns det flera årskullar småbarn som ännu inte har smittats av RSV, vilket betyder att det finns en stor mottaglighet för infektionen. Samtidigt ligger restriktioner för att minska smittspridningen av covid-19 kvar, vilket även kan dämpa spridningen av RSV.

Utifrån utvecklingen under sommaren inleds den veckovisa övervakningen av RSV vecka 35, vilket är drygt en månad tidigare än vanligt (vecka 40). Första veckorapporten med summering av sommaren och nuläget planeras till vecka 36.
Föregående säsong sammanfattas i säsongsrapporten för RSV-säsongen 2020–2021.

Figuren nedan visar antalet laboratoriebekräftade fall av RSV som några laboratorier har rapporterat för sommarperioden. För vecka 32 rapporterade dessa laboratorier totalt 27 fall. Vid epidemistart föregående säsong (2019-2020) hade de laboratorier som rapporterat innevarande vecka sammanlagt 43 fall på en vecka.

Figur. Antal laboratoriebekräftade RSV-fall per vecka, vecka 40 2020 till vecka 32 2021 från laboratorier i Jönköping, Kalmar, Malmö, Umeå, Sundsvall, Västerås och Göteborg (Sahlgrenska).

Antal fall ökar.