Svår akut respiratorisk sjukdom (sars) klassas enligt smittskyddslagen som en allmänfarlig, och tillika samhällsfarlig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och Folkhälsomyndigheten. Vid misstanke om samhällsfarlig sjukdom kan man kan vidta karantänsåtgärder (till exempel isolera) mot friska människor som man misstänker utsatts för smittan.

Sars är en smittspårningspliktig sjukdom.

Sars (Svår akut respiratorisk sjukdom) 2020

Sammanfattning och bedömning

Under 2020 rapporterades inga fall av SARS-coronavirus och inga analyser för sars har efterfrågats.

Läs mer