Svår akut respiratorisk sjukdom (sars) klassas enligt smittskyddslagen som en allmänfarlig, och tillika samhällsfarlig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och Folkhälsomyndigheten. Vid misstanke om samhällsfarlig sjukdom kan man kan vidta karantänsåtgärder (till exempel isolera) mot friska människor som man misstänker utsatts för smittan.

Sars är en smittspårningspliktig sjukdom.

Sars (Svår akut respiratorisk sjukdom)

Sars lamslog delar av världen 2002-2003. Sedan utbrottet bringades under kontroll i bland annat Kina har inga humanfall av sars rapporterats sedan början av 2004.

Utfall

Inga fall av sars har rapporterats i Sverige under 2016.

Tabellsamling – årsrapporter 2016

Statistik och årsrapporter för andra sjukdomar

Sjukdomsinformation om sars (svår akut respiratorisk sjukdom)

WHO: Severe acute respiratory syndrome (SARS)

CDC: Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS)

Laboratorieanalyser och tjänster: SARS Coronavirus

Rekommendationer för handläggning av misstänkta fall av mers