Svår akut respiratorisk sjukdom (sars) klassas enligt smittskyddslagen som en allmänfarlig, och tillika samhällsfarlig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och Folkhälsomyndigheten. Vid misstanke om samhällsfarlig sjukdom kan man kan vidta karantänsåtgärder (till exempel isolera) mot friska människor som man misstänker utsatts för smittan.

Sars är en smittspårningspliktig sjukdom.

SARS (Svår akut respiratorisk sjukdom) 2019

Sammanfattning och bedömning

Under 2019 rapporterades inga fall av sars i Sverige och inga analyser för SARS-coronavirus har efterfrågats. Under året finns inga internationella rapporter om sars-fall hos människa.

Läs mer

Årssammanfattning 2019

Sjukdomsinformation om sars
Tabellsamling – årsrapporter 2019
Laboratoriediagnostik av SARS-coronavirus
Information om beredskapsdiagnostik
Sjukdomsinformation om coronavirus inklusive infektion med MERS-coronavirus
WHO:s information om sars (2004)
WHO:s utbrottsrapportering 2002–2003