SARS (svår akut respiratorisk sjukdom) – sjukdomsstatistik

Lyssna

SARS (svår akut respiratorisk sjukdom) klassas enligt smittskyddslagen som en allmänfarlig, och tillika samhällsfarlig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i regionen och Folkhälsomyndigheten. Vid misstanke om samhällsfarlig sjukdom kan man kan vidta karantänsåtgärder (till exempel isolera) mot friska människor som man misstänker utsatts för smittan.

SARS är en smittspårningspliktig sjukdom.

Årsrapport

SARS (Svår akut respiratorisk sjukdom) 2019

Sammanfattning och bedömning

Under 2019 rapporterades inga fall av sars i Sverige och inga analyser för SARS-coronavirus har efterfrågats. Under året finns inga internationella rapporter om sars-fall hos människa.

Läs mer