Sars lamslog delar av världen 2002-2003. Sedan utbrottet bringades under kontroll i bland annat Kina har inga humanfall av sars rapporterats sedan början av 2004.

Utfall

Inga fall av sars har rapporterats i Sverige under 2016.

Tabellsamling – årsrapporter 2016

Statistik och årsrapporter för andra sjukdomar

Sjukdomsinformation om sars (svår akut respiratorisk sjukdom)

WHO: Severe acute respiratory syndrome (SARS)

CDC: Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS)

Laboratorieanalyser och tjänster: SARS Coronavirus

Rekommendationer för handläggning av misstänkta fall av mers