Bakgrund

Sars lamslog delar av världen 2002–2003 och det utbrottet bidrog till att utveckla ett bättre internationellt samarbete inom ramen för WHO:s internationella hälsoreglemente (IHR). De sista fallen sågs i Kina i början av 2004 och sedan dess har inga fall rapporterats. Sars orsakas av ett coronavirus, (en grupp av virus som även innefattar MERS-coronavirus som identifierades 2012).

Utfall

Inget fall av sars har rapporterats i Sverige under 2017 och inga analyser för sars har efterfrågats.

Sammanfattande bedömning

I nuläget finns inga signaler om att sars åter skulle drabba människor. Folkhälsomyndigheten bevakar omvärldssituationen och tillhandahåller beredskapsdiagnostik av SARS-coronavirus om ny smittspridning skulle uppstå.

Läs mer

Årssammanfattning 2017

Sjukdomsinformation om sars

Tabellsamling – årsrapporter 2017

Statistik och årsrapporter för andra sjukdomar

Laboratoriediagnostik av SARS-coronavirus

Information om beredskapsdiagnostik

Sjukdomsinformation om coronavirus inklusive mers

Information om IHR

WHO:s information om sars

WHO:s utbrottsrapportering 2002–2003

CDC:s information om sars

Årsrapporter för MERS-coronavirus