Trikinos är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget, och till Folkhälsomyndigheten. Vid inhemsk smitta utreds möjliga smittkällor. Vid misstanke om livsmedelsburen smitta skall miljökontoret eller motsvarande i kommunen kontaktas.

Trikinos är en smittspårningspliktig sjukdom.

Sjukdomsinformation

Trikinos 2019

Sammanfattning och bedömning

Under 2019 rapporterades inga humanfall av trikinos i Sverige. Diagnosen är ovanlig och under de senaste 15 åren har endast sju fall rapporterats (var av ett anges ha smittats i Sverige). Folkhälsomyndighetens laboratorium har under året analyserat prover från 47 individer med frågeställning trikinos.

Läs mer

Årssammanfattning 2019

Trichinellosis 2019 Surveillance report SVA
Sjukdomsinformation om trikinos
Tabellsamling – årsrapporter 2019